V Praze se uskutečnila mezinárodní konference na podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky  a Organizací pro zemědělství a výživu (FAO) ve dnech 26. –27. března hostily Mezinárodní konferenci pro podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině, kterou pořádalo Ministerstvo pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny. Konference se účastnili zástupci Německa, Polska, Slovenska, Finska, Lucemburska a Spojených států amerických a významných lesnických organizací jako je FOREST EUROPE, IUFRO, EUSTAFOR nebo PEFC. Další státy a organizace se účastnily na dálku. Společně se zabývali i otázkami zvyšování odolnosti lesů, ochranou před odlesňováním a dalšími výzvami, kterým lesy na Ukrajině čelí. 

Lesnický sektor na Ukrajině čelil v důsledku probíhající války značným škodám, s celkovými odhadovanými ztrátami ve výši 3,3 miliardy USD. V důsledku požárů v oblastech postižených válkou bylo jen v roce 2023 zničeno 28 393 hektarů a celkově 211 574 hektarů lesa. Rozsáhlé oblasti lesů zachvátily požáry způsobené válečnými událostmi, které způsobily postižení tisíců místních komunit. Odminování vyžaduje 690 000 ha lesa, celkově jsou válkou poškozeny téměř 3 mil. ha lesů (více než je plocha lesů v ČR). 
Důsledky vyčíslených škod, ztrát a dopadů na komunity a ukrajinské obyvatelstvo jsou znepokojivé, zejména s ohledem na ztrátu pracovních míst, zrychlenou míru eroze, snížení zadržování vody, nemluvě o všech netržních službách poskytovaných postiženými lesy, jako je např. biodiverzita, kulturní, rekreační a sezónní využití mimoprodukčních funkcí lesa Zásahy na obnovu lesa jsou nutné a naléhavé potřeby byly odhadnuty na 681 milionů USD na období 2024–2028 a na 2,3 miliardy USD na příští desetiletí. 
Na žádost Ministerstva pro ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů Ukrajiny spojila Organizaci pro výživu a zemědělství (FAO) v úzké spolupráci s Forest Europe své síly, aby zmobilizovala mezinárodní společenství a zainteresované partnery na podporu obnovy lesnického sektoru na Ukrajině. 
Cílem konference bylo zvýšit povědomí a mobilizovat mezinárodní společenství k podpoře naléhavých potřeb a obnovy lesnického sektoru na Ukrajině, s důrazem na obnovu lesů, nákup vybavení, školení a výstavbu kapacit. Česká republika přispěje 18,6 mil. Kč v rámci projektu na podporu obnovy kapacit Ukrajiny v oblasti monitoringu stavu lesů a jeho harmonizace se standardy EU,“ uvedl vrchní ředitel pro řízení Sekce lesního hospodářství Ministerstva zemědělství ČR Patrik Mlynář. 
Na programu byla zejména diskuse a představení možností a plánů jednotlivých zúčastněných institucí pomoci ukrajinskému lesnictví bojovat s důsledky probíhající války. „Řešily se otázky jako založení svěřeneckých fondů, financování obnovení zničené infrastruktury, odminování místních lesů, možnosti školení lesníků nebo podpora vědy a vzdělávání. Jsme rádi, že jsme pro účely této důležité akce mohli poskytnout zázemí naší fakulty,“ uvedl první proděkan Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze Radek Rinn.

 

Soubory ke stažení

Tisková zpráva

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.