Veletrh pracovních příležitostí 2015

Umožnit osobní setkání studentů a zástupců firem a také zprostředkovat práci, stáž, praxi nebo spolupráci na bakalářských a diplomových pracích, to vše bylo hlavním cílem Veletrhu pracovních příležitostí, který 26. února pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze.

Návštěvníkům se představilo celkem 82 vystavovatelů, kteří se prezentovali v prostorách Kruhové haly Technické fakulty, ve foyeru Provozně ekonomické fakulty, Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů a v Institutu vzdělávání a poradenství v Malé Chuchli. Veletrh celkově navštívilo přes 3000 studentů a dalších zájemců. Jen Kruhovou halu, kde byla umístěna více než polovina vystavovatelů, během dne navštívilo přibližně 1600 návštěvníků.
Vystavovatelů se ptali na konkrétní možnosti spolupráce, na průběh pracovních pohovorů. Během celého dne také probíhaly tematické přednášky či besedy se zástupci firem.
Akce se zúčastnily nadnárodní poradenské společnosti, významní zaměstnavatelé v obchodu a potravinářství, dále technologické firmy a automobilky i rozvojové agentury a neziskové organizace. Kompletní seznam vystavovatelů je k dispozici na webových stránkách Kariérního centra ČZU www.cc.czu.cz.

Své služby přímo na místě veletrhu nabídlo také nové univerzitní Career Center a několik personálních agentur. Na veletrhu se představil i Podnikatelský inkubátor ČZU Point One. V 16 hodin pak veletrh vyvrcholil diskusí v Clubu C Fórum ČZU: Kariéra absolventů očima firem. Se studenty, pedagogy i dalšími zájemci diskutovali představitelé čtyř významných společností Nestlé, Leaseplan, Modeléz International a Syngenta.
Veletrh pracovních příležitostí ČZU v Praze navazuje na mnohaleté dobré zkušenosti z předchozích ročníků, kdy myšlenku veletrhu přinesla Povozně ekonomická fakulta, posléze se přidaly další a od roku 2013 akce probíhá na celé univerzitě a těší se čím dál větší oblibě u studentů i vystavovatelů.

Další články v rubrice

English ☰ Menu