Veletrh pracovních příležitostí 2016

Brána na pracovní trh

Veletrh pracovních příležitostí na ČZU má svou bohatou historii. Letos je to již 16 let, co své brány poprvé otevřel na půdě Provozně ekonomické fakulty, před čtyřmi lety se tato akce rozšířila na celou univerzitu.

Veletrh na ČZU patří již k tradičním aktivitám na půdě univerzity a rozhodně můžeme říct, že jde o aktivitu, která se neustále rozrůstá. V roce 2013 Veletrh pracovních příležitostí hostil 36 vystavovatelů a přilákal přes tisíc návštěvníků z řad studentů a zaměstnanců ČZU. Rokem 2016 se Veletrh pracovních příležitostí České zemědělské univerzity již zařadil mezi velké veletrhy a snese srovnání s ostatními univerzitními veletrhy, i dokonce s těmi komerčními. V letošním roce jsme na celé univerzitě hostili neuvěřitelných 107 vystavovatelů a do všech veletržních prostor si našlo cestu přes 2000 návštěvníků z řad studentů a zaměstnanců ČZU, ale také z řad absolventů i studentů jiných univerzit.
Vysokou úroveň veletrhu potvrzují ohlasy bezprostředně po jeho ukončení a mimo jiné také opakovaná účast celé řady vystavovatelů, kteří již patří k letitému inventáři, a jejich inzeráty najdete téměř ve všech brožurách, které se k příležitosti veletrhu vydávají. Přínos veletrhu potvrzuje i získání záštity ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky i rektora ČZU prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc., dr. h. c.

 

Veletrh v číslech

V Kruhové hale Technické fakulty mohli návštěvníci najít 53 vystavovatelů zaměřujících se na studenty TF, FLD, FŽP a FTZ. A také 28 vystavovatelů celouniverzitní části veletrhu, kteří nabízeli příležitosti studentům napříč jednotlivými fakultami. Návštěvníci měli také možnost navštívit jednu ze čtyř 45minutových prezentací firem AVE, EYELEVEL, Mercedes-Benz a Eures anebo se vyfotit s maskoty České televize.
V budově PEF se prezentovalo 18 firem z oblasti daní, auditu, bankovnictví, pojišťovnictví, byznysu i státní správy. Návštěvníci měli možnost navštívit prezentaci firmy Decathlon anebo se zúčastnit aktivity s firmou O2: „Natoč si svůj videopohovor.“ Také se mohli na stánku Provozně ekonomické fakulty zapojit do soutěže o hodnotné ceny, které po skončení veletrhu losovali děkan Provozně ekonomické fakulty Ing. Martin Pelikán, Ph.D., proděkanka Provozně ekonomické fakulty pro věci studijní PhDr. Pavla Rymešová, Ph.D., a doc. Mgr. Eva Bobková.
V budově FAPPZ probíhal Agrotrh práce, který je součástí celouniverzitního veletrhu a umožňuje zemědělským, zahradnickým, potravinářským a dalším firmám, které podnikají v agropotravinářském komplexu, v péči o krajinu a životní prostředí, prezentovat jejich činnost a zejména nabídnout studentům fakulty perspektivní zaměstnání v oboru. Agrotrhu práce se zúčastnilo celkem 29 společností, 27 z nich se svým prezentačním stánkem, 9 zástupců pak využilo možnost představit svou společnost formou přednášky. Také v rámci Agrotrhu byla možnost zapojit se do soutěže o zajímavé ceny, kterou vyžilo 47 studentů. V Malé Chuchli se šedesátka studentů Institutu vzdělávání a poradenství setkala se zástupci 7 společností a vyslechla si zajímavé prezentace.

 

Příležitost pro obě strany

Hodnocení pomocí čísel je jistě přínosné, ale určitě nejde o nejdůležitější ukazatel kvality a smysluplnosti Veletrhu pracovních příležitostí. Tím je bezesporu subjektivní dojem každého vystavovatele a návštěvníka. Zaměstnavatelé si mapují potenciál trhu práce. Mají možnost získat přehled o současných studentech, jejich představách, znalostech, cílech i přáních. Mohou jim představit nabídky práce i jiné příležitosti ke spolupráci – různé stáže, trainee programy i možná témata závěrečných prací. Jistě také využívají možnosti dozvědět se o své konkurenci na trhu práce – jak přistupují k absolventům a jaké příležitosti nabízejí.
Studenti mají jedinečnou možnost si popovídat s personalisty a jinými zástupci různých společností. Udělat si obrázek o skladbě firem, které mají zájem zaměstnávat mladé absolventy. Zjistit si, jaké požadavky firmy kladou na uchazeče, a najít svá slabá místa, na kterých je nutné ještě do konce studia zapracovat, aby se stali „těmi talenty“, o které se budou firmy prát. Mohou si udělat přehled výhod a nevýhod práce u jednotlivých firem – jaké jsou benefity, možnosti růstu, zaškolení, platové podmínky, firemní klima, důraz na work-life balance i přístup společnosti k celospolečenské odpovědnosti a mnoho dalšího. Díky těmto informacím se pak v budoucnu lépe rozhodnou, jestli je zajímá nadnárodní korporace, silná lokální firma, státní podnik, neziskovka či středně velká společnost.
Vědění je moc, řekl Francis Bacon, a my v Career Center ČZU bychom byli rádi, aby Veletrh pracovních příležitostí byl významným prostředkem k získávání vědění o trhu práce pro všechny jeho účastníky.

Další články v rubrice

English ☰ Menu