Režim student

Česká zemědělská univerzita v Praze je zařazena do Režimu student - společného programu MŠMT, MZV a MVČR pro zrychlení vízového procesu pro uchazeče o studium na ČZU pocházejících ze zemí zařazených do Režimu student.

Do Režimu student mohou být nominováni pouze žadatelé o studentská víza a povolení k dlouhodobému pobytu pro studium v České republice (více než 90 dnů), kteří obdrželi oficiální dopis o přijetí ke studiu na jedné z fakult České zemědělské univerzity v Praze (CZU). Za předpokladu, že nominace bude schválena Ministerstvem školství, sportu a mládeže České republiky a přijata Ministerstvem zahraničních věcí České republiky, bude s vybranými studenty kontaktována konzulární sekce Velvyslanectví České republiky v zemi jejich původu (e-mailem nebo telefonicky) a nakonec obdrží pevné datum pro jejich pohovor s dlouhodobě pobývajícími vízy a pro předložení všech požadovaných dokumentů.

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ:

  • Žadatelé o vízum pro dlouhodobý pobyt do České republiky nemají automaticky nárok na nominaci do Režimu student.
  • Oddělení mezinárodních vztahů ČZU si vyhrazuje právo nominovat studenty do Režimu student podle vlastního uvážení a není legálně povinné jmenovat studenta, zejména pokud student není doporučen pro jmenování studijním oddělením nebo oddělením mezinárodních vztahů jedné z fakult ČZU.
  • Nominace uchazeče do Režimu student není v žádném případě zárukou, že žadatel skutečně obdrží studentské vízum.
  • Pouze Oddělení mezinárodních vztahů ČZU je oprávněno zasílat nominace do Režimu student na MŠMT.
  • Nominace jsou připravovány příslušnými fakultními studijními koordinátory, kteří poskytnou nezbytné podklady pro OMV ČZU.
  • Žadatelé o dlouhodobé vízum nemají právo se nominovat a nemají žádné zákonné právo být nominováni.

PRAKTICKÉ INFORMACE:

ČZU může žádat o zařazení uchazečů do Režimu student v případě, že jejich občanství odpovídá zemím spadajícím do konzulární působnosti zastupitelských úřadů (viz seznam zde). Uchazeči se Režimu student mohou účastnit pouze v zemi, které jsou občanem. Např. uchazeč s indickým občanstvím žijící v Rusku může být do Režimu student zařazen pouze pro zastupitelský úřad v Indii, nikoliv v Rusku.

Žádost o zařazení uchazečů do Režimu student NEPODÁVÁ STUDENT, ale univerzita. Pro zařazení uchazeče do Režimu student musí PŘIJÍMAJÍCÍ FAKULTA připravit tyto dokumenty (týká se studentů přijatých ke studiu celého studijního programu):

a) rozhodnutí o přijetí ke studiu;

b) dokumenty dokládající ověření předchozího vzdělání a jeho poskytovatele (předchozí vzdělání nesmí být starší 3 let), a dokument potvrzující jazykovou úroveň jazyka studia (kontrolované při přijímacím řízení a při pohovoru na ambasádě).

Tyto dokumenty zpravidla připravuje Studijní oddělení fakulty pro programy v českém jazyce a Oddělení mezinárodních vztahů fakulty pro programy v anglickém jazyce.

Pro více informací nebo v případě prosby o zařazení kontaktujte svoji fakultu (Studijní oddělení fakulty pro programy v českém jazyce a Oddělení mezinárodních vztahů fakulty pro programy v anglickém jazyce).

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.