OPŽP: Výzva č. 158. Posílit biodiverzitu

Přejít na web výzvy
Datum ukončení výzvy
03.01.2022
Poskytovatel
Ministerstvo životního prostředí ČR
 

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje v rámci Operačního programu životní prostředí výzvu pro posílení biodiverzity.  

Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

Cílem je zastavení úbytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémových služeb.

Podporovaná aktivita 4.2.1: Péče o vzácné druhy (ve volné krajině i urbanizovaném prostředí) a jejich biotopy vč. obnovy a tvorby těchto biotopů

Podporovaná aktivita 4.2.2: Péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

Podporovaná opatření:

  • speciální péče o vzácné biotopy, jako jsou například rašeliniště, písčiny a stepní biotopy, cílená na zlepšení jejich kvality a druhového složení (včetně omezování invazních a expanzivních druhů),
  • speciální péče cílená na podporu vzácných druhů a jejich biotopů, obnovu a tvorbu cenných stanovišť,
  • ostatní specifická opatření směřující ke zlepšení stavu populací vzácných druhů a stavu cenných stanovišť.

 

English ☰ Menu