Čtyři noví profesoři z řad ČZU převzali jmenovací dekrety

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík dnes v Karolinu předal jmenovací dekrety novým profesorkám a profesorům. Na nejvyšší akademický titul navrhují kandidáty vědecké a umělecké rady vysokých škol, jmenuje je prezident republiky.

Česká zemědělská univerzita má ve svých řadách čtyři nové profesory, jsou jimi:

Prof. Ing. Josef HAKL, Ph.D., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Pan profesor Hakl absolvoval doktorské studium v roce 2006 na FAPPZ ČZU, obor Speciální produkce rostlinná, habilitoval se v roce 2013 v oboru Pícninářství a trávníkářství. Od roku 2019 je docentem Katedry agroekologie a rostlinné produkce. Specializace: pícniny na orné půdě, ekologii pícních druhů, pěstitelské technologie, kvalitu a konzervaci píce

Prof. Ing. Vilém JARSKÝ, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská
Vědeckou hodnost Ph.D. pan profesor Jarský získal v roce 2004 na FLE v oboru řízení a ekonomika podniku. Habilitoval se v roce 2015 na FLD v oboru ekonomika a řízení lesnictví a zpracování dřeva. Jeho odborným zaměřením je enviromentální a lesnická ekonomika a politika.

Prof. Ing. Martin PEXA, Ph.D., Technická fakulta
Pedagogickou činnost spojil pan profesor Pexa s Katedrou jakosti a spolehlivosti strojů, TF ČZU v Praze, kde postupně pracoval na pozici odborného asistenta, docenta, tajemníka, zástupce vedoucího a v současné době vykonává funkci vedoucího katedry a garantuje dva studijní programy. Z hlediska vědeckovýzkumné činnosti se profesor Martin Pexa zabývá problematikou údržby strojních zařízení a v této oblasti se pak zaměřuje především na diagnostiku strojů s cílením na sledování provozních parametrů a optimalizaci údržby technologických celků.

Prof. Ing. Petr VALÁŠEK, Ph.D., Technická fakulta
Svou pedagogickou praxi započal v roce 2009 na Katedře materiálu a strojírenské technologie TF ČZU v Praze, kde působí dodnes. Po celou dobu svého vědeckého působení se profesor Petr Valášek zaměřuje na výzkum a vývoj kompozitních materiálů, a to především s akcentem na obnovitelnost a citlivost k životnímu prostředí. Profesor Petr Valášek je aktivní i v projektové činnosti, kdy přispívá k řešení projektů od zahraničních poskytovatelů a je autorem řady vědeckých článků a užitných vzorů.

Gratulujeme!

Foto zdroj: MŠMT

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.