Nové výzvy programu AKTION: ČR – Rakousko

Program AKTION Česká republika – Rakousko podporuje spolupráci obou zemí ve vědě a vzdělávání a jeho hlavním cílem je finanční podpora stipendijních výjezdů a projektů spolupráce v sektoru vysokých škol. O podporu mohou zažádat jak jednotlivci, tak veřejné vysoké školy. Aktualizované Pokyny pro sestavení návrhů projektů jsou k dispozici na webu AKTION.

Více informací naleznete na webu MŠMT.

Program AKTION pro rok 2023 bude realizován ve dvou oblastech:

Projekty a granty

Tato programová výzva je určena zaměstnancům veřejných vysokých škol. Podporovány budou především projekty menšího rozsahu, které slouží k navázání nové spolupráce i rozvoji spolupráce stávající, je do nich zapojen vědecký dorost a které mají vyhlídky na pokračování z jiných finančních zdrojů. U všech aktivit jsou přednostně podporováni mladí vědci (do 10 let od ukončení doktorského studia).

 Typy podporovaných projektů:

 • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci,
 • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze,
 • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy,
 • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů,
 • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů,
 • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů,
 • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka,
 • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín,
 • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce.

 
Termíny pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace „Podpora projektů spolupráce českých a rakouských vzdělávacích institucí terciárního sektoru“ pro rok 2023 jsou:

 • od 30. 9. 2022 do 31. 10. 2022 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2023;
 • od 15. 3. 2023 do 15. 4. 2023 na období realizace projektů od 1. 7. do 31. 12. 2023;
 • od 15. 8. 2023 do 15. 9. 2023 na období realizace projektů od 15. 10. do 31. 12. 2023.

 
2. Výjezdy a pobyty

Program nabízí stipendia na pobyty v Rakousku pro přípravu diplomové, disertační nebo habilitační práce, dále stipendia k účasti na letních kolegiích v Českých Budějovicích či v Poděbradech (jazykové kurzy němčiny) a stipendia pro vysokoškolské pedagogy pro absolvování výzkumného/přednáškového pobytu.

Pro svůj stipendijní pobyt si žadatelé vybírají z oprávněných rakouských institucí, kterými jsou státní univerzity, odborné vysoké školy, pedagogické vysoké školy či akreditované soukromé univerzity.

Věková hranice k udělení stipendia není stanovena a stipendium nelze prodlužovat.

Žádost o stipendium se podává online přes www.scholarships.at.

Termíny pro podání žádosti o stipendium v jednotlivých kategoriích:

31. 10. 2022/15. 3. 2023 – pro realizaci stipendijního pobytu v následujícím semestru
Semestrální stipendium pro studenty MSP a DSP v délce 1–5 měsíců
Krátkodobé výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy v délce 1–3 měsíce

30. 11. 2022/30. 4. 2023 – pro realizaci stipendijního pobytu tři měsíce od termínu pro podání žádosti.
Jednoměsíční výzkumné pobyty pro VŠ pedagogy. Je možné o ně žádat opakovaně.

15. 3. 2023 – pro realizaci stipendijního pobytu šest měsíců od termínu pro podání žádosti
Habilitační stipendium pro postdoktorandy může trvat až 5 měsíců. Ucházet se o něj je možné až do 10 let od ukončení doktorského studia.

30. 4. 2023 – žádost se podává přímo u pořadatelských VŠ
Letní kolegium programu AKTION

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.