Webinář pro příjemce zaměřený na rizikové oblasti administrace projektů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pořádá online webinář, který je zaměřen na následující oblasti OP VVV projektů:

 1. Dvojí financování
  • zákaz dvojího financování a analýza nepřímých nákladů
  • identifikovaná rizika překryvů
 2. Auditní stopa aneb co je třeba doložit a uchovat
  • k uchovávání dokumentace obecně
  • osobní výdaje
  • výdaje na místní kancelář
 3. Na co se při administraci projektu zaměřit
  • doporučení pro ZoR/ŽoP
  • veřejné zakázky
  • vnitřní kontrolní systém
 4. Ukončování projektů OP VVV
  • závěrečná ZoR
  • závěrečná ŽoP
  • nesrovnalosti a finanční vypořádání

Přihlašování je možné zde do 8. října 2021 .

Další články v rubrice

English ☰ Menu