Interní evaluace zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení

Interní evaluace je poslední fází přijímacího řízení. Pokud nejste přijati na jednu z fakult ČZU, nelze požádat o interní evaluaci. Nostrifikace a interní evaluace jsou dva rozdílné procesy.

JAK MÁM POSTUPOVAT A CO MÁM DOLOŽIT?

Ze všeho nejdříve si zkontrolujte správnost osobních údajů v informačním systému ČZU (UIS) – zkontrolujte správnost a pravopis Vašeho jména, příjmení, data narození, Vaší předešlé školy či univerzity. Nepoužívejte velká písmena (systém takové slovo neuloží).

POPLATEK ZA INTERNÍ EVALUACI

Poplatek za interní evaluaci činí 870 Kč a je nevratný. Tento poplatek je třeba zaplatit před zahájením samotného procesu evaluace. Link pro platbu poplatku Vám bude vygenerován po Vaší nominaci fakultou, nejpozději když zašlete fotky či scany svých dokumentů na kontaktní email pro Vaši fakultu (níže jsou uvedeny kontaktní emaily pro jednotlivé fakulty).

ŽÁDOST O INTERNÍ EVALUACI A KOPIE PASU

Dále vyplňte na počítači žádost o interní evaluaci, a přidejte prostou kopii Vašeho pasu.

Dokumenty k doložení

1. Pokud jste přijati do bakalářského programu
 • VAŠE MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ / CERTIFIKÁT - Je třeba dodat notářsky ověřenou kopii dokumentu. Dokument musí být řádně ověřen – zde uvidíte, které ověření se používá pro Vaši zemi.
 • Studenti z Ukrajiny: Pokud jste nesložili závěrečnou zkoušku DPA (byli jste od ní osvobozeni), je třeba předložit ověřenou kopii zkoušky ZNO/NMT!
 • Jak správně notářsky ověřit dokument – podívejte se do často kladených otázek - otázka č. 4
 • VÝPIS VÝSLEDKŮ STUDIA / DODATEK K DIPLOMU (notářsky ověřená kopie nebo originál) – seznam absolvovaných předmětů a obdržených známek za poslední dva roky středoškolského studia.
 • POTVRZENÍ ZE STŘEDNÍ ŠKOLY, kde Vaše škola potvrdí, že jste způsobilý/á pro studium bakalářského programu. Maturitní vysvědčení/ certifikát Vás musí opravňovat ke studiu v bakalářském programu v zemi, ve které jste studovali střední školu (sekundární vzdělávání).
 • POKUD JSTE PŘIJATI NA VÍCE FAKULT ČZU, PODÁVÁTE VÍCE PŘIHLÁŠEK K VNITŘNÍ EVALUACI, KE KAŽDÉ JE PŘIPOJENA VLASTNÍ SADA DOKUMENTŮ.
2. Pokud jste přijati do magisterského nebo doktorského studia
 • BAKALÁŘSKÝ NEBO MAGISTERSKÝ DIPLOM - je třeba dodat notářsky ověřenou kopii dokumentu. Dokument musí být řádně ověřen – zde uvidíte, které ověření se používá pro Vaši zemi.
 • Jak správně notářsky ověřit dokument – podívejte se do často kladených otázek - otázka č. 4
 • Prozatímní diplomy či certifikáty neakceptujeme, pokud jsou starší než 3 roky!
 • VÝPIS VÝSLEDKŮ STUDIA/ DODATEK K DIPLOMU, ověřená kopie nebo originál - seznam absolvovaných předmětů a obdržených známek. Výpis výsledků studia vyžaduje stejné ověření jako Váš diplom.
 • Pokud jste přijat K DOKTORSKÉMU STUDIU, předkládáte magisterský diplom a jeho dodatek, také ve formě notářských kopií a dobře ověřené.
 • POKUD JSTE PŘIJATI NA VÍCE FAKULT ČZU, PODÁVÁTE VÍCE PŘIHLÁŠEK K VNITŘNÍ EVALUACI, KE KAŽDÉ JE PŘIPOJENA VLASTNÍ SADA DOKUMENTŮ.

Ověření dokumentů

 • Vaše dokumenty mohou být uznány bez ověření na základě MEZINÁRODNÍCH MEZIVLÁDNÍCH SMLUV, V tom případě požadujeme, aby byly dokumenty NOTÁŘSKY OVĚŘENÉ.
 • Ověření APOSTILOU lze využít v případě, že stát, který vydal Vaše dokumenty podepsal Haagskou úmluvu – pro podrobnosti a příklady apostil různých zemí se podívejte zde
 • Ověření SUPERLEGALIZACÍ (superlegalizační doložka) – dokument nejdříve ověří ministerstvo zahraničních věcí Vaší země a poté Velvyslanectví České republiky pro danou zemi.
 • Jakým způsobem se dokumenty vydané Vaší zemí ověřují naleznete zde

Překlady

 • Všechny dokumenty, které nejsou v českém, slovenském nebo anglickém jazyce musí být PŘELOŽENY do angličtiny či češtiny SOUDNÍM PŘEKLADATELEM.
 • Překlady může vyhotovit pouze registrovaný a autorizovaný soudní překladatel (registrace u ministerstva spravedlnosti nebo soudu). Překlady od neoficiálních, neregistrovaných překladatelů, stejně jako překladatelských agentur nepřijímáme!
 • Všechny části dokumentu musí být v angličtině či češtině, nebo přeloženy do angličtiny či češtiny- včetně notářských či překladatelských doložek, razítek apod.
 • DŮLEŽITÉ – akceptujeme pouze dokumenty, které splňují tato kritéria:
  • Stránky s překladem musí být spojeny s ověřenými kopiemi dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který činí nemožným dodatečně vyměnit či nahradit stránky s překladem.
  • Každá stránka ověřené kopie obsahuje razítko notáře nebo
  • Jsou stránky ověřených kopií spojeny dohromady tak, že je nelze odstranit nebo vyměnit, na poslední straně je razítko notáře.
  • Ověřené kopie spojené pouze sponkou nebo sešívačkou, aniž by vždy obsahovaly razítko notáře nemohou být přijaty.

Kam a jak doložit dokumenty? 

 • Prosím pošlete FOTKY NEBO SCANY VAŠICH OVĚŘENÝCH A PŘELOŽENÝCH DOKUMENTŮ na kontaktní emailovou adresu – podívejte se níže na seznam kontaktů.
 • Vzhledem k tomu, že posouzení ověření a překladů dokumentů je nesložitější částí evaluačního procesu požádejte si prostřednictvím fotek či scanů o PŘEDSCHVÁLENÍ – pomůže Vám to ušetřit čas a peníze!!
 • Pokud máte dokumenty předschváleny prostřednictvím emailu, pošlete je na ČZU oficiální poštou /DHL apod. Evaluační proces může být dokončen pouze, pokud máme DOKUMENTY V LISTINNÉ PODOBĚ.
 • Chcete-li podat své dokumenty osobně, prosím zanechte je v PODATELNĚ v přízemí budovy rektorátu (7 -15h). Obálka s dokumenty musí být adresována příslušné kontaktní osobě, pak nám budou dokumenty v pořádku doručeny.

Kontakty

Provozně ekonomická fakulta
foreign_diploma@pef.czu.cz
kontaktní osoba - Nicole Kochová
ČZU v Praze – PEF
Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Technická fakulta
mareckoval@tf.czu.cz
kontaktní osoba - Lucie Korečková
ČZU v Praze – TF
Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
(české bakalářské a magisterské programy)
evaluace@af.czu.cz
kontaktní osoba – Mgr. Petra Hofmanová
ČZU v Praze – FAPPZ
Studijní odd.
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (anglické bakalářské a magisterské programy)
verification@af.czu.cz
kontaktní osoba - Dagmar Brožová
ČZU v Praze – FAPPZ
Oddělení mezinárodních vztahů - sekce posuzování
Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů (PhD programy)
phdverification@af.czu.cz
kontaktní osoba - Kateřina Makovcová

Fakulta životního prostředí
Fakulta tropického zemědělství
Fakulta lesnictví a dřevařství
Institut vzdělávání a poradenství
foreign_diploma@rektorat.czu.cz
kontaktní osoba - Petra Janků
ČZU v Praze
Studijní oddělení rektorátu Kamýcká 129
165 00 Praha - Suchdol

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.