Kdy je riziko sražení zvěře největší?

Česká republika je protkána desítkami tisíc km silnic, z toho 1 210 km tvoří dálnice. Na všech těchto komunikacích dochází ke srážkám motorových vozidel se zvěří. Ve kterém období dochází ke srážkám se zvěří nejčastěji a jaké další faktory mohou tyto incidenty ovlivňovat?

Vědci z ČZU v rámci vědecké studie zjistili, že nejvíce srážek motorových vozidel se zvěří nastává, když se rozednívá nebo se již začíná stmívat. Výsledky práce na základě telemetrického sledování zvěře potvrdily, že v tomto období je také aktivita zvěře nejvyšší. Přes den, kdy je intenzita provozu motorových vozidel největší, se zvěř přecházení silnice vyhýbá. To platí zejména pro komunikace s provozem minimálně 10 000 aut za den, v době dopravní špičky, což jsou dálnice a některé silnice první třídy. V zimních měsících je srážek se zvěří nejméně, protože pohybová aktivita zvěře klesá. V zimě slábne i hustota provozu pod hodnoty ročního průměru a silnice jsou přehlednější, protože stromy a keře už opadaly a tráva není tak vysoká jako třeba v létě.

Autoři studie se domnívají, že ke snížení rizika kolize se zvěří přispěje i dostatečné přikrmování zvěře v oblastech, ve kterých má potřebu migrovat ze svých stávanišť za potravou přes pozemní komunikace. Cílem tedy je, aby zvěř při hledání potravy neměla potřebu přecházet silnici. „Další možností, jak snížit počet srážek vozidel se zvěří, je zavedení této problematiky v rámci výuky v autoškolách,“ doplňuje docent Tomáš Kušta.

doc. Ing. Tomáš Kušta, Ph.D.

Kušta, T., Keken, Z., Ježek, M., Holá, M., Šmíd, P. (2016). The effect of traffic intensity and animal activity on probability of ungulate-vehicle collisions in the Czech Republic. Safety Science 91, 105-113