Rektor ocenil kvalitní vědecké publikace

 

Na veřejném zasedání Vědecké rady ČZU, která se konala 9. května, byly předány diplomy novým docentům ČZU a absolventům doktorských studijních programů, následně byly oceněny mimořádné výsledky vědecké práce.


Diplomy, které přítomným předal rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. C., převzalo sedm nových docentů a 16 absolventů doktorských studijních programů. Zároveň byly na zasedání rady oceněny práce publikované v prestižních vědeckých časopisech. Jedná se o takové časopisy, které se řadí mezi první čtyři procenta časopisů uváděných v databázi Web of Knowledge Thompson Reuters podle výše jejich impact faktoru, a to pouze v oblastech, v nichž vychází minimálně 50 takových časopisů.

Ocenění prací publikovaných v prestižním periodiku převzali:

Ing. Miloš Ježek, Ph.D., za článek autorů Jaroslava Červeného, Hynka Burdy, Miloše Ježka, Tomáše Kušty, Václava Husince, Petry Novákové, Sabine Begall a Ericha P. Malkempera s názvem Magnetic alignment in warthogs Phacochoerus africanus and wild boars Sus scrofa. Článek byl uveřejněn v časopise Mammal review, který je s impact faktorem 4,116 zařazen na pátém místě v pořadí časopisů v oboru Zoology.

Prof. Dr. Mgr. Miroslav Šálek za článek autorů Martina Bully, Mihaie Valcua, Adriaana Doktera a dalších s názvem Unexpected diversity in socially synchronized rhythms of shorebirds. Článek byl uveřejněn v časopise Nature, který je s impact faktorem 38,138 zařazen na prvním místě v pořadí časopisů v oboru Multidisciplinary Sciences.

Mgr. Petr Vít, Ph.D., za článek autorů Bohumila Mandáka, Aleny Havrdové, Karola Kraka, Věroslavy Hadincové, Petra Víta, Petra Zákravského a Jana Doudy nazvaný Recent similarity in distribution ranges does not mean a similar postglacial history: a phylogeographical study of the boreal tree species Alnus incana based on microsatellite and chloroplast DNA variation. Článek byl uveřejněn v časopise New Phytologist, který je s impact faktorem 7,210 zařazen na pátém místě v pořadí časopisů v oboru Plant Sciences.

Prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D., za článek autorů Maxime Caillereta, Stevena Jansena, Elisabeth Robert a dalších nazvaný A synthesis of radial growth paterns preceding tree mortality. Článek byl uveřejněn v časopise Global Change Biology, který je s impact faktorem 8,444 zařazen v pořadí časopisů v oboru Biodiversity Conservation na prvním místě, Ecology na 6. místě a Environmental Sciences na 4 místě.