Akademická obec ČZU hodnotila, jak si univerzita vedla v právě končícím roce

V prostorách Auly ČZU se dne 14. prosince uskutečnilo výroční setkání akademické obce ČZU. Na tomto fóru zazněly klíčové informace o současném stavu univerzity a byla zhodnocena činnost Akademického senátu ČZU.

Po úvodním vystoupení předsedy Akademického senátu ČZU Ing. Radima Kotrby, Ph.D., který přítomné seznámil s nejvýznamnějšími aktivitami tohoto univerzitního orgánu v průběhu roku, zahájil rektor prof. Petr Sklenička prezentaci zprávy o stavu univerzity v roce 2023. Vyzdvihl čerstvý úspěch v oblasti akreditací, jímž je získání akreditace akademicky zaměřeného magisterského studijního programu Veterinární asistent, a pokračoval komplexním hodnocením kvality a rozvoje ČZU na národní i mezinárodní úrovni. Každý z prorektorů pak prezentoval specifické aktivity svého pracoviště, přičemž se soustředil na pedagogickou a tvůrčí činnost a jejich úroveň v kvantitativním i kvalitativním smyslu. 

Zvláštní pozornost byla věnována otázkám udržitelnosti a postavení univerzity ve světových žebříčcích. První prorektor profesor Lošťák prezentoval strategické kroky směřující k posílení postavení ČZU v mezinárodních žebříčcích, zatímco prorektorka prof. Eva Vlková zdůraznila význam udržitelnosti jako klíčového prvku nejen v akademické oblasti, ale i ve světě obecně, a připomněla závazek univerzity naplňovat cíle udržitelného rozvoje. Na závěr měli členové akademické obce příležitost klást otázky a vyjádřit své názory. 
„Vše, co bylo na tomto fóru řečeno, svědčí o tom, že Česká zemědělská univerzita aktivně reaguje na aktuální výzvy ve vzdělávání a výzkumu. Věnujeme pečlivou pozornost kvalitě a udržitelnosti a společně vytváříme akademický prostor, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje se požadavkům současného světa,“ zhodnotil výroční setkání akademické obce ČZU rektor univerzity prof. Petr Sklenička. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.