Metodický pokyn prorektora pro pedagogickou činnost

Metodický pokyn prorektora pro pedagogickou činnost

Studijní opatření na podporu ukrajinských studentů na České zemědělské univerzitě v Praze

 

Pro zmírnění dopadů vojenské agrese Ruské federace proti Ukrajině na studentky a studenty s ukrajinským státním občanstvím a na základě doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je třeba uplatnit následující opatření.

(1) Studenti s ukrajinským státním občanstvím (dále jen „ukrajinští studenti“) studující v akademickém roce 2021/2022 v prvním ročníku studia, kteří nesplnili podmínku pro postup do letního semestru podle článku 10 odstavce 8 Studijního a zkušebního řádu pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech ČZU v Praze (dále jen „SZŘ“), mohou pokračovat ve studiu a bude jim nabídnut individuální studijní plán (ISP). Pokud jim již bylo zasláno rozhodnutí o ukončení studia, mohou se proti tomuto rozhodnutí odvolat do konce března roku 2022 a je třeba jim vyhovět.

(2) Ukrajinským studentům bude možné v souladu s článkem 13 SZŘ povolit ISP během letního semestru akademického roku 2021/2022, pokud si o něho požádají. Cílem je především umožnit rozložení předepsaného studijního plánu do delšího časového období. 

(3) Ukrajinským studentům, a to zejména těm, kteří se museli vrátit na Ukrajinu, bude na základě jejich žádosti přerušeno studium. Tato doba přerušení studia se bude zvlášť evidovat, nebude ale pro něj určen speciální kód přerušení studia. V případě, že by tím celková doba přerušení studia překročila maximálně stanovenou dobu podle článku 12 odstavce 2 SZŘ, je doporučeno, aby děkan/ředitel udělit výjimku.

(4) Termíny pro odevzdávání závěrečných prací bude možné ukrajinským studentům prodloužit na základě jejich písemné žádosti podané na studijní oddělení fakulty/institutu, kde jsou zapsáni do studia.

(5) Ukrajinským studentům, u kterých dojde prokazatelně vlivem vojenské agrese proti Ukrajině a nastaveného ISP k prodloužení studia, které povede k vyměření poplatku za delší studium, bude tento poplatek v rámci odvolacího řízení proti vyměření poplatku prominut ve smyslu § 58 odst. 7 zákona o VŠ a čl. 25 odst. 7 Statutu ČZU.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.