Nové mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví od 1.11.2021

Pro způsoby vedení výuky se nic nemění a bude dál probíhat v souladu s nastavenými podmínkami na jednotlivých fakultách. Taktéž podmínky, které musejí dodržovat studenti, zůstávají stejné. Tedy studenti dále nemusejí dokládat bezinfekčnost za účelem účasti na vzdělávání a zkouškách, a naopak prokazují bezinfekčnost za účelem účasti na promocích a imatrikulacích a pokud jsou ubytováni na kolejích. Zde se hlavní změna týká doby, po kterou se lze prokázat antigenním a PCR testem: antigenní test bude mít nově platnost 24 hodin, PCR test 72 hodin.

Ve vnitřních prostorách univerzity jsou všichni povinni nosit ochranu dýchacích cest (respirátory), tato povinnost neplatí v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělesná výchova) a dále pro studenty, pokud jsou při výuce usazeni. Výjimka z nošení respirátorů se taktéž týká zkoušených a zkoušejících při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 1,5 metru. Obecná výjimka z nošení respirátorů při poskytování vzdělávání se však nově týká pouze akademických pracovníků, kteří byli očkování proti onemocnění COVID-19.

Další články v rubrice

English ☰ Menu