Zajištění podmínek studia na ČZU od 11. 6. 2021

Vzhledem k ústupu epidemie jsou nastaveny nové podmínky studia a dalších činností na ČZU. Tyto podmínky jsou detailně uvedeny v rozhodnutí rektora. Zde shrnujeme ty nejdůležitější.

V souladu s usnesením vlády možné realizovat zkoušky, je-li zajištěn mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru a současně se doporučuje, aby kapacita místnosti byla nejméně trojnásobná počtu přítomných osob. Vstup studentů do budov ČZU musí být zajištěn tak, aby se jednotlivé skupiny studentů nepotkávaly v?témže?místě (tzn. stanovit větší časové rozestupy mezi jednotlivými aktivitami) a zajistit individuální vstup studentů do budov a místností a jejich odchod z budov, vstup a odchod z?budov ČZU je možný pouze v?přítomnosti příslušného zaměstnance ČZU, který aktivitu organizuje.

Osobní přítomnost studentů na vzdělávání na ČZU je možná pouze tehdy, pokud: 

  1. nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
  2. podstoupil resp. předložit ve frekvenci stanovené v?mimořádném opatření MZDR preventivní RT-PCR test nebo preventivní antigenní test s?negativním výsledkem; tato podmínka se považuje za splněnou, pokud student doloží, že:

a) byla očkována proti onemocnění COVID-19 a doloží národním certifikátem, že u očkování uplynulo:

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC   nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

- od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

    - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14  dní,   ale ne více než 9 měsíců,

    b) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Student nebo účastník akademických obřadů či uchazeč o studium je povinen pro fyzickou přítomnost na dané akci předložit negativní test, jde-li o RT-PCR ne starší než 7 dnů a jde-li o POC antigenní test ne starší než 72 hodin. 

Pro zajištění testování je v?areálu ČZU (parkoviště P1) zřízeno odběrové centrum, ve kterém se všechny osoby mohou v?souladu s?mimořádným opatřením MZDR nechat zdarma testovat. Tyto osoby se mohou registrovat na testování na webové stránce www.staynegative.cz (ZDE). 

Všem osobám je zakázán pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) ve všech vnitřních prostorech ČZU s?výjimkami stanovenými v?mimořádném opatření MZDR (tj. zejména studenty a akademické pracovníky, pokud jsou usazeni, zkoušený a zkoušející při zkoušce, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry atd.).  

Účast na akademických obřadech (zejména promocí) je povolena za podmínky, že maximální počet přítomných osob nepřesáhne 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob nesmí být vyšší než 1000 osob v?případě, že se akce koná ve vnitřních?prostorech nebo 2000 osob, pokud se akce koná ve vnějších prostorech, při zachování výše uvedených podmínek předepsaných MZDR (testování nebo očkování). 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.