Americká návštěva v inkubátoru Point One

Na půdu podnikatelského inkubátoru přišla jednat o budoucí spolupráci vedoucí kanceláře kulturní atašé Velvyslanectví USA paní Markéta Kolářová.

Podnikatelský inkubátor Point One kontaktovala v průběhu ledna 2017 kulturní atašé Velvyslanectví USA paní Erin Kotheimer, která se chtěla dozvědět více o tom, jak se aktivní studenti vzdělávají ve svém volném čase a navázat případnou vzájemnou spolupráci. Její zástupkyně paní Markéta Kolářová navštívila Point One ve čtvrtek 2. února.

Schůzky se zúčastnila také vedoucí Centra inovací a transferu technologií Gabriela Jirátová, vedoucí Point One Gabriela Koláčková, specialistka na business development Lucie Schovanková a zástupci dvou inkubovaný projektů – chilli omáčky Palíto a ekologický projekt Sh!t-ECO, kteří představili své podnikatelské plány.

Paní Kolářová se při téměř dvouhodinové schůzce dozvěděla o všem podstatném, co k fungování inkubátoru patří. Debata se vedla o možnostech využití amerických grantů a způsobech mezinárodní spolupráce prostřednictvím výměnných pobytů. Řeč přišla také na propojení s americkými inkubátory a točila se i okolo možnosti stáží a stipendií.

Na závěr se představili dva zástupci z dvaceti projektů, které v současnosti inkubátor využívají k nastartování svých podnikatelských záměrů. Prvním z nich byl projekt Palíto, jehož tvůrci jsou již známou firmou.

Nováčkem v Point One je naopak ekologický projekt Sh!t-ECO, který se prezentoval vývojem vlastních kompostovacích toalet a jejich příslušenství nebo osvětou a poradenstvím při kompostování. Projekt je stále ještě na svém začátku a možné cesty budoucího směřování stále hledá. To byl také jeden z důvodů, proč se jeho zakladatelé rozhodli vstoupit do řad podnikatelského inkubátoru ČZU, kde mohou nabrat potřebné znalosti a využít rad zkušených odborníků při dalším rozvoji svého projektu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu