Projekt: Ultimate Urban Greenhouse - výzva univerzity ve Wageningenu

Univerzita ve Wageningenu vypsala pro studenty doktorských (případně magisterských) programů výzvu: “Design the Ultimate Urban Greenhouse”.

Máte jedinečnou příležitost připojit se ke špičce světového výzkumu v udržitelných řešeních a porovnat své schopnosti a znalosti s těmi nejlepšími týmy z celého světa před odbornou porotou a investory na půdě světoznámé Wageningen UR. Máte možnost být součástí řešení globálního problému zhoršujících se podmínek zemědělství a hrozby nedostatku jídla pro lidstvo.

 

CO je cílem projektu?

Připravit inovativní a funkční design profesionální městské zemědělské produkce na bázi skleníku, tzv. urban greenhouse, která zajistí dodávku potravin do sousedství. Zapojení lokálních a obnovitelných zdrojů energie a zacyklení hospodářství s přesahem na motivování okolí pro tzv. circular city je samozřejmou součástí udržitelného designu.

 

KOHO hledáme?

Specialisty a nadšence pro udržitelný design z řad studentů doktorského či magisterského studia, se kterými společně vytvoříme realizační tým.

K oborům, které budeme k realizaci potřebovat patří mimo jiné skleníkové systémy; rostlinná produkce; městské zemědělství; ekologie; obnovitelné zdroje energie, odpadní systémy a jejich využití; oběhové hospodářství; environmentální ekonomie; informační systémy… a jistě další; jedná se projekt, kde musíme spojit síly všech dohromady, aby byla realizace úspěšná.

 

KDY se bude projekt realizovat?

Nahlášení Vašeho zájmu - do 24.11. Registrace týmu - do 30.11. Příprava designu: Únor - Srpen 2018 Prezentace řešení odborné porotě: Srpen 2018

 

PROČ do toho jít?

• účast na prestižní soutěži pod hlavičkou univerzity ve Wageningenu

• možnost přispět k průlomovému řešení globálních problémů v oblasti udržitelné produkce jídla a městkého fungování

• pokud s naším řešením zvítězíme, tak bude jeho realizace zafinancována, nemluvě o prestiži jakožto úspěšných řešitelů ve vědecké i profesionální sféře

• možnost finančního ohodnocení, dále upřesníme dle finálního sestavení týmu

 

JAK se přihlásit?

• nejpozději do 24.11. 12:00 nahlašte svůj zájem jako člena realizačního týmu emailem na lucie.dudak@gmail.com (737 266 699) s krátkým komentářem Vaší motivace k účasti na projektu a upřesněním Vaší specializace

• v pondělí 27.11. schůzka zájemců - vytvoření týmu a příprava registrace

 

Podrobnější informace o projektu naleznete zde.

Další články v rubrice

English ☰ Menu