Česká zemědělská univerzita a Pražský inovační institut se dohodly na spolupráci

Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) a Pražský inovační institut (Pii) dnes uzavřely memorandum o vzájemné spolupráci. Dohodly se, že budou společně využívat nejnovějších vědeckých poznatků pro řešení aktuálních problémů zejména v oblasti životního prostředí a městského rozvoje. Soustředit se budou například na projekty takzvaných inteligentních veřejných budov, které mají vertikální zahrady či zelené střechy, rozvoj městského zemědělství a agroparků nebo školní virtuální elektrárny. 

„Zdravý a udržitelný rozvoj nejen venkova ale i městských aglomerací je dlouhodobě v centru pozornosti naší univerzity. Vítáme možnost systematické spolupráce s Pii. Chceme uplatnit naše inovativní postupy a technologie a také se chceme podílet na formulaci rozvojových strategií, aby byla Praha skutečně přitažlivým místem k životu,“ uvítal podpis memoranda rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička.

„Česká zemědělská univerzita realizuje řadu projektů, které mohou být pro Prahu vysoce přínosné v oblasti udržitelného městského rozvoje a snah o vytvoření co nejpříznivějšího životního prostředí. Vzhledem k tomu, že záměrem Pii je i inovační aktivita v  oblasti vzdělávání a podnikání, nepochybně nalezneme možnosti spolupráce i zde. Ostatně na podpis memoranda okamžitě navazují jednání o konkrétních příležitostech,“ uvedl ředitel Pražského inovačního institutu Bohumil Kartous. 

ČZU a Pražský inovační institut plánují rozvíjet spolupráce na projektech, zaměřených na  aplikovaný výzkum. Obě instituce budou společně rovněž podporovat platformy, které pomáhají ke vzniku a rozvoji podnikání začínajících spin-off i startupových firem a zároveň které podporují vznik inovativních aktivit v inkubátorech a akcelerátorech. Obě instituce tak budou naplňovat cíle Inovační strategie, které si Česko vytyčilo do roku 2030, Koncepce Smart Prague do roku 2030 a také Regionální inovační strategie (RIS3).

Další články v rubrice

English ☰ Menu