Něco málo z udržitelných aktivit ČZU

ČZU si uvědomuje svou odpovědnost vůči okolí a společnosti a zavazuje se, že udělá vše, co je v jejích silách, aby předešla negativním dopadům, které hrozí dalším generacím. Vzdělává studenty s důrazem na udržitelný rozvoj, minimalizuje negativní dopady své činnosti na životní prostředí, přináší řešení environmentálních a sociálních problémů a šíří vědomosti o udržitelném rozvoji. Jde rovněž příkladem svými hodnotami a jednáním nejen dalším vzdělávacím institucím, ale také veřejnému a soukromému sektoru.

ČZU do svého působení zapojuje i studenty. Každoročně vyhlašuje soutěž o nejlepší studentské projekty, které ČZU pomohou stát se odpovědnější a udržitelnější univerzitou. V rámci této soutěže vzniklo například celouniverzitní centrum FREE SHOP, které podporuje cirkulární ekonomiku, komunitní sdílení a udržitelnost na univerzitě. Přijímá pro někoho již nepotřebné funkční věci, které by jinak skončily jako odpad a zdarma je daruje novým majitelům, kterým mohou dobře posloužit.  Dále byl podpořen projekt výstavby SOLÁRNÍ PERGOLY, jejíž fotovoltaické panely generují energii pro dobití 2 notebooků i 4 mobilních telefonů zároveň. Dalším podpořeným projektem v uplynulém období byla výsadba KVĚTNATÉ LOUKY, která má za cíl zvýšit biodiverzitu kampusu. O dalších podpořených projektech se můžete dočíst na webu CSR ČZU.

S cílem naplnit závazky udržitelného rozvoje byla vytvořena Strategie udržitelnosti 2030 ČZU. Vznikla na základě analýzy dokumentů a současného stavu ČZU. Strategie udržitelnosti 2030 České zemědělské univerzity v Praze je propojena s Cíli udržitelného rozvoje (SDGs). Strategie je průběžně revidována, aby odpovídala požadavkům přijímaným za účelem neustálého rozvoje, byla aktuální, dosažitelná a zároveň dostatečně ambiciózní.

ČZU si nechala spočítat uhlíkovou stopu. Nyní zavádí opatření, aby snížila emisi skleníkových plynů. Mezi která patří instalace LED žárovek pro veřejné osvětlení, testování sdílených automobilů Uniqway, instalace alternativních zdrojů energie a mnoho dalšího.

Na budovách kampusu vznikají zelené střechy, které v letních měsících ochlazují budovy a zadržují vodu, aby se mohla vsáknout anebo využít později pro zalévání nebo splachování toalet. Nově otevřený „zelený pavilon“ Fakulty tropického zemědělství se zaměřuje na ochranu klimatu, energetickou účinnost a maximální ekonomické využití přírodních zdrojů.

V kampusu je možné využít různé druhy kompostérů pro zpracování organického odpadu. Zahradnictví v kampusu zpracovává bioodpad, a později ho opět využívá jako hnojivo. Do kampusu byla umístěna „chytrá lavička“ s vertikální zahradou, na jejímž vrcholu jsou také naistalovány solární panely, které generují energii pro dobití několika mobilních zařízení.

ČZU předchází vzniku plastového odpadu z jednorázových obalů. Byl zaveden systém vratných kelímků na kávu i jiné nápoje. Na několika stanovištích v kampusu je možné načerpat si filtrovanou vodu do vlastních lahví. V přepočtu na půllitrové plastové lahve se takto za uplynulý rok ušetřilo 300 608 lahví, což se rovná 7 515 kg plastu.

ČZU je aktivní v hledání řešení environmentálních problémů spojených s lidskou činností. Vyvíjí udržitelné technologie a přináší inovativní řešení. Na půdě ČZU vzniklovzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu https://cvpk.czu.cz/cs/ za účelem účinnějšího boje se suchem a povodněmi. Projekty na ochranu přírody zahrnují záchranný program proti vyhynutí antilopy Derbyho nebo projekty pro ochranu zvěře při sečení – Senosec.czu.cz a včelstev před zemědělskými postřiky Vcelstva.czu.cz.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.