ČZU ovládla jednu z kategorií žebříčku časopisuTýden

Tři fakulty zaznamenaly skvělé umístění ve čtvrtém ročníku žebříčku, který publikuje časopis Týden.

ČZU si skvěle vedla v kategorii Zemědělské, lesnické a veterinární vědy. Mezi prvními pěti nejlepšími se totiž umístily hned tři fakulty. Třetí místo obsadila Fakulta tropického zemědělství ČZU, čtvrté místo Fakulta životního prostředí a páté Fakulta lesnická a dřevařská.

 

 

Metodika hodnocení
Zájem o fakultu/školu
Časopis porovnával kritéria, jako je šance na přijetí, jež byla vypočítána jako poměr mezi zaslanými přihláškami a přijatými uchazeči, a dále počet zapsaných studentů. Čím větší byl rozdíl mezi přihlášenými a přijatými a čím vyšší bylo procento zapsaných studentů (počítáno z přijatých), tím více bodů škola obdržela. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek v přímé úměře.
Pedagogové
Časopis hodnotil kvalitu školy v oblasti výuky a vědy po personální stránce. Klíčovým ukazatelem byli vyučující s hodnostmi doktor (Ph.D.), docent a profesor v pracovním úvazku minimálně 0,5. Vyřazeni tedy byli učitelé působící pouze „agenturně“, na miniúvazky a dohody, kteří se do života školy takřka nezapojují. Sledován byl poměr mezi celkovým počtem studentů programů bakalářských i kontinuálních magisterských a počtem učitelů. Čím méně posluchačů připadá na jednoho vyučujícího, tím lépe se škola umístila. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek v přímé úměře.
Věda
Vycházelo se z počtu takzvaných RIV bodů, které fakulta/škola získává za odborné publikace, články, významné granty a další vědeckou činnost. Počty těchto bodů zveřejňuje Rada pro výzkum, vývoj a inovace a jsou veřejně dostupné. Zohledněny byly RIV výsledky za poslední tři vyhodnocené roky. Výpočet pracuje i s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací M17+. Sledováno bylo také zapojení do právě běžících grantů. Klíčovým aspektem hodnocení je účast fakulty/školy ve významných tuzemských a zahraničních grantech. Tuzemské granty vypisují české agentury a ministerstva. Vyšší prioritu však měly granty zahraniční, je tedy sledováno i zapojení vysoké školy v mezinárodním měřítku. Čím více RIV bodů připadá na jednoho pracovníka s hodností doktor (Ph.D.), docent či profesor a čím více grantů fakulta/škola řeší, tím výše se umístila.
Vnější hodnocení
Sledovalo se zařazení školy v prestižních zahraničních žebříčcích CWUR, THE a CQ a dosažené výsledky u Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (dříve Akreditační komise). Vedle posledních komplexních hodnocení komisí sleduje i úspěšnost fakulty/školy v jednotlivých akreditačních řízeních a to, zda u ní v minulosti nebyly uplatněny sankce, případně zda s nimi není vedeno správní řízení o omezení akreditace. Zohledněna je i transparentnost školy spočívající ve zveřejňování klíčových informací o svém chodu. Čím úspěšnější je fakulta/škola v získávání/ prodlužování akreditací a čím více informací o sobě zveřejňuje (a naopak čím méně často čelila sankcím), tím vyšší počet bodů získala. Nejlepší výsledek byl ohodnocen plným počtem bodů, zbytek přímo úměrně.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.