ČZU si připomíná 105. výročí vzniku samostatného Československa

Vznik samostatného Československa dne 28. října 1918 byl významným historickým  milníkem, který položil základy svobodného a demokratického státu. 105. výročí této události nám připomíná i další hodnoty, které jsou pro naši univerzitu klíčové, tedy vzdělání, inovace a udržitelnost.

Od svého založení v roce 1906, ještě v dobách monarchie, se Česká zemědělská univerzita zavázala k poskytování kvalitního vzdělání a k podpoře inovací v zemědělství a dalších souvisejících oborech. Dnes, kdy od vzniku naší univerzity uplynulo více než jedno století, nadále podporujeme kromě vzdělání výzkum a rozvoj v oblasti zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a ekonomiky. A věříme, že právě vznik samostatného státu nám i přes pohnutá období, která demokracii a svobodu omezila, pomohl rozvíjet obory, ve kterých působíme, a zejména umožnil kvalitně vzdělávat naše studující.

Naše univerzita je hrdá na svoji bohatou historii a odkaz, který nám byl předán. Zároveň zvládáme současné výzvy a jsme připraveni na ty budoucí. Díky našim studentům, akademikům, absolventům a partnerům se ČZU stává centrem excelence ve vzdělávání, výzkumu a inovací.

Při příležitosti 105. výročí založení Československa se k této významné události vyjádřili děkani jednotlivých fakult a institutu České zemědělské univerzity. Společně vzdávají hold naší historii, vyzývají studenty, akademiky i veřejnost k hrdosti na naši zemi, ke vzdělávání, k respektu i historické reflexi, k úctě k našim kořenům a významným osobnostem, které se zasloužily o šíření dobrého jména naší země a přispěly k prospěchu jejího národa.

Prof. Vladimír Bejček 
Děkan Fakulty životního prostředí

105. výročí Československa, to je významné datum, které se podepsalo na celém našem národu. Monarchie přešla v demokracii se všemi prvky, sice s padesátiletým přerušením, ale přece pokračujeme dál. A věřím, že Česká republika jako následník tohoto státu bude úspěšná. 

Prof. Róbert Marušák 
Děkan Fakulty lesnické a dřevařské

Vznik Československa byl bezesporu významný historický moment jak pro český, tak i pro slovenský národ. Je důležité si to každoročně připomínat a já bych u této příležitosti chtěl všem popřát hodně štěstí, republice zdravý rozvoj a hodně opravdu vzdělaných lidí.

Doc. Tomáš Šubrt 
Děkan Provozně ekonomické fakulty

105 let je krásné výročí. Je to věk, kterého se dožije opravdu hodně málo lidí. Pro stát není 105 let zase tak moc, ale na druhé straně máme za co děkovat. Můžeme jen popřát České i Slovenské republice jako nástupcům Československa hodně štěstí a hodně let do budoucna. Československé republice máme za co děkovat. Mimo jiné za vynikající ekonomy a podnikatele, jako byli Tomáš Baťa nebo Alois Rašín, zemědělce a srdcaře, doktora Antonína Švehlu.

Prof. Josef Soukup
Děkan fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Já bych byl rád, abychom si u příležitosti svátku české státnosti dodali trochu sebevědomí a uvědomili si, v jak krásném místě žijeme a jakých jsme za tu dlouhou historii dosáhli velkých úspěchů po stránce kulturní i ekonomické, že jsme v krásné krajině. A já jsem rád, že jako univerzita můžeme k tomu všemu přispívat, vychovávat studenty, kteří se do budoucna budou starat o naše živobytí a o naši krásnou krajinu.

Prof. Petr Valášek 
Ředitel Institutu vzdělávání a poradenství

Našim studentům si dovolím popřát, aby se na univerzitě setkávali s těmi nejaktuálnějšími tématy, moderními technologiemi a zařízeními, které zde máme, a dosáhli tak velmi kvalitního vzdělání, protože kvalitní vzdělání bohužel není v řadě částí světa v dnešních dnech stále pro všechny samozřejmé. Popřál bych našich studentům a následně absolventům i to, aby měli vůli a odvahu posouvat věci dál a nezapomínali přitom na historické souvislosti, protože bez nich jsme náchylní k tomu opakovat řadu chyb.

Doc. Jiří Mašek 
Děkan Technické fakulty

Právě si připomínáme 105. výročí založení naší krásné republiky ležící v srdci Evropy. Pokud se podíváme zpět na těch sto pět úžasných let, najdeme v nich období krásná i smutná, tak jak to obvykle v životě bývá. V současné době je však potřeba dívat se do budoucnosti. A budoucnost máte ve svých rukou vy, naše studentky a studenti, případně uchazeči a uchazečky o studium. Abyste tu šanci nepromarnili, tak ji chytněte a držte, protože vše je ve vašich rukou.

Prof. Patrick Van Damme 
Děkan Fakulty tropického zemědělství

Blahopřeji ke 105. výročí vzniku Československa. Já pocházím z Belgie, vím, že není vždy snadné sjednotit různé národy – Čechy, Slováky nebo Vlámy, francouzsky mluvící v Belgii, ale přesto si myslím, že tento příklad byl dobrý a že z toho pro nás vyplývají lekce, z nichž se můžeme poučit a které vás snad inspirují k tomu, abyste se pokusili žít v míru s kýmkoli, kdo vás obklopuje a žije s vámi. Je to náročné období, ale doufám, že si vezmete inspiraci z tohoto jednoho příkladu ve vaší zemi, tak směle do toho!

Video poselství děkanů ČZU můžete zhlédout zde: https://www.youtube.com/watch?v=bPqislRuVwA

Děkujeme všem, kteří nás podporují ve společném úsilí. Chráníme a pečujeme o přírodu - krajinu, půdu, vodu, lesy a tvoříme tak budoucnost pro všechny. 

Karla Mráčková 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.