ČZU uzavřela memorandum se společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.

ČZU hodlá se společností VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. vyvíjet aktivity zejména v oblasti vědeckovýzkumné a odborné formou spolupráce při vytváření pracovních příležitostí a spolupráce na studiích, koncepčních dokumentech a výzkumných projektech. Ty se budou týkat především nakládání s vodami a opatření ke zmírnění klimatických a hydrologických extrémů. Spolupráce je plánována i na pilotních projektech chytré krajiny, které jsou klíčovými aktivitami Centra pro vodu, půdu a krajinu.

„Velice si vážíme toho, že se společnost VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., coby přední poskytovatel environmentálních služeb, podílí na řešení problémů souvisejících s klimatickou změnou, kterými se Česká zemědělská univerzita dlouhodobě zabývá. Cílem odborníků ČZU v Praze je připravit českou krajinu na klimatickou změnu mimo jiné tak, aby zvládla extrémní výkyvy počasí, jehož jsme aktuálně svědky. Tedy dlouhodobá jarní sucha, která letos v červnu vystřídaly přívalové deště, extrémy, které česká krajina neumí zvládat“, vysvětlil rektor ČZU profesor Petr Sklenička.

Je potřeba se zaměřit na obnovu retenční a akumulační schopnosti krajiny tak, aby přívalové deště neodtékaly, ale zůstaly v krajině. Je zde nezbytná snaha srážky ve velké míře zachytit a hospodařit s nimi. Tomu pomáhá systém chytré krajiny s celou řadou biologických a technických opatření.

"Smyslem činnosti společnosti Veolia je boj s klimatickou změnou a lepší a udržitelnější budoucnost pro všechny. Zvládnutí této zásadní výzvy bude možné i díky vědeckému pokroku a technologické vyspělosti. Dnešní podpis memoranda o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, významným českým vědecko-výzkumným pracovištěm, jde přesně tímto směrem. Směrem k podpoře vědeckých projektů v environmentální oblasti a ke sdílení know-how obou našich institucí, s jasným cílem realizovat konkrétní projekty v oblastech, kde se naše činnosti protínají,“ říká Philippe Guitard, generální ředitel společnosti Veolia.

Jedním z takových projektů, kde se zhodnotí spolupráce společnosti VEOLIA, ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. a ČZU, může být již běžící projekt chytré krajiny na Amálii na Rakovnicku. Je součástí povodí Klíčavy, kde se nachází přehradní nádrž, sloužící jako zásobárna pitné vody pro oblast Kladno a Mělník.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.