Dobré nápady směřují do praxe

Šetrné hnojivo z popela po spalování biomasy, sázecí adaptér pro obnovu lesa v oblastech s nedostatkem srážek, ale také testovací kit na genetické ověření původu psa či inovovaná pachová  identifikace osob  pro potřeby policejních sborů jsou některé z projektů, jejichž výstupy budou využity v komerčním prostředí díky podpoře Rady pro komercionalizaci ČZU.

Celkem osm návrhů podpořila Rada pro komercializaci na svém posledním zasedání. Následně byly tyto záměry posouzeny agenturou TAČR a na základě pozitivního hodnocení získaly podporu na transformaci do komerčně uplatnitelných produktů či služeb. Posuzována byla kvalita dílčího záměru, resp. komerční potenciál, vhodnost projektu pro ověření aplikovatelnosti výsledku, řešitelský tým a efektivita vynaložených prostředků.

Do první výzvy projektu Financování aktivit „Proof-of-concept“ se přihlásilo 15 projektů, podpořeno bylo osm z nich v celkové výši přes 12 Kč. Další výzva bude vyhlášená na jaře roku 2017.

Projekt Financování aktivit „Proof-of-concept“, který uspěl ve veřejné soutěži TAČR GAMA, bude na ČZU realizován do konce roku 2019. V rámci něj bude podpořeno přibližně 16 dílčích projektů a na podporu transferu znalostí a technologií do praxe bude vynaloženo 18,6 mil. Kč.

Veškeré informace jsou dostupné na webu www.citt.czu.cz.