Fakulta lesnická a dřevařská oslavila kulaté výročí

V březnu uplynulo 100 let od zahájení lesnického vysokoškolského vzdělávání v Praze.

Na půdě České zemědělské univerzity v Praze se v pátek 15. března 2019 sešli zástupci světových i českých lesnických a dřevařských institucí, českých univerzit a fakult, aby společně oslavili zahájení vysokoškolského lesnického vzdělávání v Praze, které bylo základem pro vznik Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Praze tak, jak ji známe dnes. V rámci této významné příležitosti proběhla konference s názvem: „The Future of Forestry and Wood Sciences in the Changing World“, na které vystoupili čtyři celosvětově uznávaní vědci.
První téma „Lesnická zoologie včera, wildlife biology dnes, a co dál?“ představil prof. Hynek Burda. Prof. Bill S. Hansson upoutal svou přednáškou „Smelling to Survive – Insect Olfactory Ecology“. Po přestávce pokračoval prof. Andrew M. Liebhold s tématem „Biological Invasions in Forests: A Challenge to Sustainable Forest Management“ a s příspěvkem „Zvýšení spotřeby dřeva v České republice – stará očekávání, nové výzvy.“ zakončil konferenci prof. Petr Horáček.
V rámci přednášek proběhly i přínosné diskuze. Dotazy přicházely i ze strany přítomných novinářů. Slavnostní zakončení konference, doprovázené hudbou, proběhlo v Národním zemědělském muzeu v Praze, které otevřelo hostům expozice, včetně střechy muzea s krásným výhledem na hlavní město. Děkan fakulty prof. Marek Turčáni pronesl děkovnou řeč směřovanou i prof. Ivanu Ročkovi, který byl stěžejní osobou pro vznik těchto oslav.
Následující den byla pro zahraniční hosty připravena exkurze do Kostelce nad Černými lesy, kde jim na pozemcích Školního lesního podniku byla představena rozmanitost, zde se nacházejících, porostů a ukázka hospodaření v lesích České republiky. Hosté pokračovali v prohlídce kosteleckého zámku a exkurzi zakončili slavnostním zasazením památné lípy právě u příležitosti 100 let zahájení vysokoškolského lesnického vzdělávání v Praze.

Historie Fakulty lesnické a dřevařské
Před sto lety, 16. března 1919, byly slavnostně zahájeny přednášky na lesnickém odboru České techniky v Praze. V dubnu byla uspořádaná velká anketa a porada o náplni a výuce lesnických předmětů. Mezi účastníky jsou samá známá a slavná jména: Ing. František Bohutínský, Ing. Dr. Rudolf Haša, Jan Evangelista Chadt-Ševětínský, Ing. Gabriel Jirsík, Ing. Vojtěch Kaisler, Ing. Dr. Josef Sigmond, Ing. K. F. Kořistka, Frant. Matějka, A. Midloch, Th. Mokrý, Ing. Josef Strachota, Ing. Hugo Szalatnay, Ing. Dr. K. Šiman, Ing. O. Vosyka.
Konečná struktura lesnického vysokoškolského studia v Praze se upravila po vzniku Českého vysokého učení technického k 1. září 1920, v jehož rámci byla zařazena Vysoká škola zemědělského a lesního inženýrství. V této podobě existovalo vysokoškolské lesnické vzdělávání v Praze až do roku 1952 - kromě válečné přestávky. (Roku 1951 byla zřízena samostatná fakulta zemědělská a fakulta lesnická v rámci ČVUT a o rok později vznikla samostatná Vysoká škola zemědělská, zatím co lesnická fakulta zůstala při ČVUT do roku 1959.)
Součástí mezitím vzniklé Vysoké školy zemědělské v Praze se fakulty stala v ve školním roce 1959/1960. Současně ale bylo rozhodnuto, že o nadbytečnosti tří lesnických fakult v Československu a politickým rozhodnutím byla pražská lesnická fakulta určena ke zrušení. Lesnická fakulta byla transformována na Vědecký lesnický ústav (Vysoké školy zemědělské) se sídlem v Kostelci nad Černými lesy. Pokus o znovuobnovení fakulty v roce 1968 byl potlačen.
K obnovění fakulty došlo v srpnu roku 1990. V roce 2003 změnila svůj název na Fakultu lesnickou a environmentální. V roce 2007 se rozdělila na Fakultu životního prostředí a Fakultu lesnickou a dřevařskou.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.