Informace k promocím

V současnosti probíhají na naší univerzitě státní závěrečné zkoušky, kterým studenti posledních ročníků završují svá studia na ČZU. Přejeme všem hodně úspěchů v tomto důležitém životním kroku a gratulujeme těm, kteří závěrečné zkoušky již úspěšně složili.

Vzhledem k tomu, že se epidemická situace v naší zemi výrazně zlepšila, je možné, byť s určitými omezeními, pořádat i slavností promoce. O pořádání a podmínkách konání promocí by se absolventi měli více dozvědět na webových stránkách příslušné fakulty.

Další články v rubrice

English ☰ Menu