Ministr předal jmenovací dekrety novým rektorům

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc, spolu s dalšími jedenácti novými rektory převzali včera 30.1. 2018 jmenovací listiny od ministra školství Roberta Plagy.

Ministr školství Robert Plaga předal v pražském Karolinu jmenovací dekrety 12 novým rektorům vysokých škol, které v pondělí jmenoval prezident Miloš Zeman. Funkce rektora se prof. Ing. Petr Sklenička, CSc., ujme 1.2.2018.

Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. (*1964), vystudoval Agronomickou fakultu VŠZ, kde pokračoval v interní aspirantuře na Katedře biotechnických úprav krajiny. Od roku 1993 zde pracoval jako odborný asistent a o deset let později se habilitoval v oboru Ochrana půdy a meliorace. V roce 2006 působil jako „Visiting Professor“ na Utah State University. V roce 2007 byl zvolen prvním děkanem Fakulty životního prostředí, která vznikla transformací části Fakulty lesnické a environmentální. V roce 2008 byl jmenován profesorem pro obor Aplikovaná a krajinná ekologie a o rok později se stal vedoucím Katedry biotechnických úprav krajiny. Od roku 2015, po osmi letech v čele fakulty, je proděkanem pro vědu a výzkum.