Ministr zemědělství ocenil diplomové práce studentů ČZU

Ve čtvrtek 14. června předal ministr zemědělství Ing. Jiří Milek absolventům České zemědělské univerzity ocenění za vynikající diplomovou práci s významným dopadem na zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství a ochranu krajiny a přírodních zdrojů.

Cenu získali:

 • Ing. Štěpánka Brázdová (Provozně ekonomická fakulta)
  Diplomová práce: Analýza cen ve vertikále mléka
 • Ing. Matěj Satranský (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů)
  Diplomová práce: Vliv ošetření osiva na tvorbu výnosu máku setého (Papaver somniferum L.)
 • Ing. Petr Kubeš (Technická fakulta)
  Diplomová práce: Optimalizace podmínek nízkoteplotního sušení chmele v experimentální komorové sušárně
 • Ing. Filip Pastierovič (Fakulta lesnická a dřevařská)
  Diplomová práce: Genetická variabilita vybraných populací jedle bělokoré na území České republiky
 • Ing. Kateřina Machynková (Fakulta životního prostředí)
  Diplomová práce: Preference ptačích společenstev k různým typům zemědělské krajiny a pestrosti plodin v České republice
 • Ing. Ingrid Faltová (Fakulta tropického zemědělství)
  Diplomová práce: Determination of in vitro antistaphylococcal effect of Cambodian essential oil-bearing plants using broth microdilution volatilization method

 

Cena ministra zemědělství byla letos udělena posedmé. Udílena je maximálně jednomu absolventovi z každé fakulty ČZU. Hlavním kritériem výběru je přínos diplomové práce pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního  hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdrojů. Dalším důležitým kritériem je vědecká hodnota a formální stránka diplomové práce. Součástí ocenění je finanční ocenění.