Noví profesoři ČZU obdrželi jmenovací dekrety

Česká zemědělská univerzita má dva nové profesory. V pražském Karolinu převzali jmenovací dekrety z rukou ministra školství mládeže a tělovýchovy v demisi Roberta Plagy profesorka Helena Brožová z Provozně ekonomické fakulty a profesor Eloy Fernández Cusimamani z Fakulty tropického zemědělství.

 

prof. RNDr. Helena Brožová, CSc.
- Od roku 1986 působí na Katedře systémového inženýrství Provozně ekonomické fakulty.
- Hlavní oblasti odborného zájmu jsou modely operačního výzkumu, vícekriteriálního rozhodování, matematické modelování a teorie systémů, měkké systémové metodologie, a to zejména v souvislosti s problémy zemědělských podniků a agrárním sektoru. Zabývá se rovněž modely zpracování informací a znalostí pro podporu rozhodování.

prof. Dr. Ing. Eloy Fernández Cusimamani
- Od roku 1998 působí na Katedře tropických plodin a agrolesnictví Fakulty tropického zemědělství.
- Hlavní oblastí odborného zájmu je výzkum (pěstování a šlechtění) jihoamerických plodin a využití biotechnologických technik u léčivých a okrasných rostlin, zabývá se také etnobotanikou léčivých rostlin.