O evropských projektech v Bruselu

Informace o evropských programech na podporu výzkumu a inovací, praktická doporučení, jak psát žádosti, setkání se zkušenými konzultanty, vědeckými lobbisty i europoslanci, to všechno obnášel třídenní kurz organizovaný pracovní skupinou Projektových center ELLS (The Euroleague for Life Sciences) univerzit.

Seminář pro zkušené doktorandy a mladé postdoky proběhl 25. až 27. června 2018 v Bruselu. Účastníci, mezi nimiž nechyběli ani tři zástupci ČZU, si nejvíce pochvalovali praktický workshop zaměřený na přípravu žádostí pod vedením zkušených konzultantů z tak úspěšných univerzit jako jsou WUR, University of Copenhagen  nebo BOKU Wien. Zaměřili se především na programy COST a MSCA, okrajově pak přítomné seznámili i s ERC granty a konsorciálními projekty.

Účastníci si také cenili toho, že mohli spolupracovat s podobně zaměřenými kolegy z jiných univerzit a též exkurze do České styčné kanceláře na podporu výzkumu (CZELO), do Evropského parlamentu a Evropské komise.   

Účast české skupiny byla organizována Oddělením pro strategii. Vzhledem k pozitivním ohlasům se počítá s obdobným seminářem i příští rok.

Další články v rubrice

English ☰ Menu