Oceněny mimořádné výsledky vědecké práce

Na veřejném slavnostním zasedání Vědecké rady ČZU, která se konala 5. prosince, byly předány diplomy novým docentům ČZU a absolventům doktorských studijních programů, následně byly oceněny mimořádné výsledky vědecké práce.

Diplomy převzalo pět nových docentů a 65 absolventů doktorských studijních programů. Diplomy předal přítomným rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c. Zároveň byli oceněni autoři nejlepších disertačních prací s přínosem pro praxi v oblasti zemědělství, lesnictví, vodního hospodářství a ochrany krajiny a přírodních zdrojů, jimž ocenění předal spolu s rektorem státní tajemník Ministerstva zemědělství Ing. Jiří Bakalík. V neposlední řadě byli v tento den na vědecké radě vyhlášeny Ceny prof. Stoklasy, oceněny práce publikované v prestižních vědeckých časopisech a vyhlášeny nejpřínosnější projekty ukončené v roce 2015, jejichž hlavní řešitelé obdrželi pamětní plaketu.

Ceny ministra zemědělství převzali:

Ing. Pavel Kotyza, Ph.D. (PEF), za práci Efektivnost opatření podporujících vznik nových odbytových organizací v České, Slovenské a Polské republice; Ing. Stanislava Vondráčková, Ph.D. (FAPPZ), za práci Vliv půdních aditiv na regulaci příjmu rizikových prvků a živin rostlinami; Ing. Jakub Čedík, Ph.D. (TF), za práci Výzkum vlivu provozních a konstrukčních parametrů na energetickou náročnost a kvalitu práce mulčovače; Ing. Zuzana Michálková, Ph.D. (FŽP), za práci Využití (nano)oxidů pro stabilizaci kovů a metaloidů v kontaminovaných půdách; Ing. Jan Kašpar, Ph.D. (FLD), za práci Prostorová optimalizace mýtních těžeb; Ing. Jan Tauchen, Ph.D. (FTZ), za práci Stanovení antioxidačních vlastností extraktů z léčivých a jedlých rostlin v in vitro podmínkách.

Ocenění za publikace v prestižním periodiku obdrželi (autoři z ČZU): Thomas Bourguignon, Jan Šobotník, Blahoslava Vytisková (FLD) za článek Molecular mechanism of the two-component suicidal weapon of Neocapritermes taracua old workers publikovaný v Molecular Biology and Evolution (33, 809-819). Jaroslav Čepl, Jan Stejskal, Jiří Korecký, Ivana Tomášková, Milan Lstibůrek (FLD) za článek Genetic variability and heritability of chlorophyll a fluorescence parameters in Scots pine (Pinus sylvestris L) publikovaný v Tree Physiology (36, 883-895). Pavla Dagsson Waldhauserová (FŽP) za článek Soot on snow experiment: bidirectional reflectance factor measurement of contaminated snow zveřejněný v Cryosphere (9, 2323-2327). Jan Vymazal (FŽP) za publikaci Sulfate removal and sulfur transformation in constructed wetlands: The roles of filling material and plant biomass zveřejněnou ve Water Research (102, 572-581).

Ceny prof. Stoklasy

Prestižní ocenění, pojmenované po významném českém pedagogovi a vědci Juliu Stoklasovi, který stál u zrodu Zemědělské fakulty Českého vysokého učení technického, letos získali dva absolventi doktorských studijních programů: Ing. Markéta Dvořáková, Ph.D. (FAPPZ) Téma disertační práce: Vliv donoru sulfanu a česnekových derivátů na meiotické zrání a stárnutí prasečích oocytů. Školitel: prof. Mgr. Ing. Markéta Sedmíková, Ph.D. Ing. Zdeněk Vacek, Ph.D. (FLD) Téma disertační práce: Analýza a modelováním struktury a vývoje smíšených porostů v oblasti Sudetské soustavy. Školitel: doc. Ing. Jiří Remeš, Ph.D.

Soutěže se mohou zúčastnit absolventi akreditovaného doktorského studijního oboru ČZU (prezenční i kombinované formy), po splnění nepominutelných podmínek pro udělení Ceny. Klíčovou podmínkou je, že obhájená práce nebo její významná část musí být publikována nebo přijata k publikování v časopise s impakt faktorem a absolvent musí mít minimálně dva další přijaté nebo publikované rukopisy s afiliací k ČZU nebo být původcem uděleného patentu.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.