Petr Sklenička pokračuje ve funkci rektora České zemědělské univerzity v Praze

Stávající rektor ČZU v Praze profesor Petr Sklenička bude univerzitu řídit i v dalších čtyřech letech. Akademický senát univerzity na svém zasedání v pátek 8. října 2021 zvolil prof. Skleničku ze dvou kandidátů hned v prvním kole volby.

Profesor Petr Sklenička univerzitu v posledním půldruhém roce svého funkčního období (2018-2021) provedl bezprecedentním obdobím koronavirové pandemie: „Ta doba prověřila krizový management u nás na univerzitě i v celé zemi. Mám pocit, že si snad tím nejhorším univerzita prošla bez větších šrámů. Není to pouze o managementu, ale o všech zaměstnancích a studentech, o tom, jak se s tímto nelehkým obdobím vypořádal každý z nás nebo jak kdo pomáhal své fakultě a univerzitě nad rámec povinností,“ hodnotí jedno z nejtěžších období v historii univerzity její rektor.

Přes nestandardní období se vesměs podařilo naplnit vize, se kterými profesor Sklenička do funkce rektora v roce 2017 nastupoval. Výrazných úspěchů dosáhla univerzita v posledních čtyřech letech v oblasti odpovědného rozvoje. „Nechali jsme zpracovat generel kampusu, u nových staveb dbáme na princip udržitelnosti a jsme hodnoceni jako jedna z nejlepších univerzit v oblasti udržitelnosti – v rámci České republiky jako vůbec nejlepší, ve světových žebříčcích figurujeme jako 30.-50. nejudržitelnější kampus. Musím také zmínit první místo v Národní ceně České republiky za společenskou odpovědnost 2020, důraz na kvalitní výzkum a inovace a podporu schopných studentů,“ hodnotí obraz ČZU na konci svého prvního funkčního období Petr Sklenička.

Příští čtyři roky na postu rektora oficiálně zahájí 1. února 2022. Chce zejména posilovat potenciál pro zásadní rozvoj vědních a studijních oblastí, které reagují na nové výzvy. Jsou to např. veterinární disciplíny, infekční biologie zvířat, potravinářství, bioekonomika, IT – kyberbezpečnost a robotika. Těmto programům chce do budoucna zajistit nadstandardní financování.

Dalším cílem je udržet stavy studentů kolem 18 tisíc (v současné době je ČZU čtvrtou až šestou největší vysokou školou v ČR), zavádět nové programy a rozšířit studijní programy budoucnosti.

Nově zvolený rektor bude namísto nové výstavby preferovat investice do lidí a špičkových přístrojů.

„ČZU jde správným směrem, a ten se budeme snažit do budoucna udržet. Základem naší strategie je a bude nutnost reagovat na nové výzvy,“ zdůrazňuje profesor Petr Sklenička.

Profesor Ing. Petr Sklenička, CSc., je od února 2018 rektorem České zemědělské univerzity v Praze. Nyní byl zvolen Akademickým senátem ČZU na další funkční období, které zahájí 1. února 2022 a potrvá do roku 2026. Od srpna 2019 do července 2021 předsedal České konferenci rektorů. Je emeritním děkanem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze, v jejímž čele stál od založení fakulty v roce 2007 až do roku 2014. Přednáší a garantuje předměty spojené s ochranou půdy a krajiny (Land Management, Pozemkové úpravy, Krajinná ekologie). V zimním semestru 2006 byl hostujícím profesorem na Utah State University.

Ve své vědecké práci se specializuje na adaptaci krajiny na sucho a povodně, na ochranu krajiny a půdy z pohledu krajinné ekologie a architektury a z hlediska ekonomického i plánovacího. V roce 2018 založil při ČZU Centrum pro vodu, půdu a krajinu, jehož hlavním projektem je koncept Chytré krajiny.

Je autorem knih Základy krajinného plánování a Pronajatá krajina 2011 a více než dvou set odborných publikací.  Významně přispívá k popularizaci oborů a poznatků týkajících se životního prostředí v našich i zahraničních médiích. Je členem mnoha odborných společností. 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.