Precizní zemědělství

Za účasti více než tří set zájemců proběhla 7. března na ČZU konference zaměřená na precizní zemědělství, tedy na to, jak mohou moderní technologie přispět k šetrnému a udržitelnému hospodaření.

 

Konferenci zahájil rektor univerzity prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Celá akce probíhala pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. V jeho zastoupení pozdravil účastníky konference Ing. Zdeněk Adamec, náměstek ministra pro řízení Sekce ekonomiky a informačních technologií. Po vystoupení zástupce partnera konference, společnosti ČSOB Leasing již probíhalo hlavní pásmo přednášek, které bylo otevřeno zahraničními hosty, prof. Richardem Godwinem z Harper Adams University (Anglie), a prof. Vladimírem Ratajem z SPU v Nitře.

Odpoledne konference pokračovala doprovodným programem v Kruhové hale, kde se představilo dvacet firem zabývajících se různými prvky technologie precizního zemědělství. Jednalo se o dovozce a výrobce zemědělské techniky, firmy dodávající technologie pro precizní zemědělství, firmy zabývající se zpracováním dat a mnohé další. Vystaven byl rovněž jeden dojící robot.

Centrum precizního zemědělství proto počítá s pořádáním podobných akcí či workshopů i nadále. Účastníci konference Precizní zemědělství považovali konferenci za povedený start podobných aktivit, které by měly být dále rozvíjeny. Podrobnější informace o Centru precizního zemědělství jsou k dispozici na webových stránkách Centra.