Profesor Josef Soukup novým viceprezidentem European Weed Research Society

Profesor Soukup z Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů byl zvolen viceprezidentem a od roku 2022 prezidentem Evropské herbologické společnosti.  

Nově zvolený viceprezident European Weed Research Society (EWRS, Evropská herbologická společnost) bude v letech 2020–2021 předsedat tzv. Scientific Committee, orgánu společnosti složenému z 13 koordinátorů pracovních skupin společnosti, jehož úkolem je organizovat vědecký život společnosti, pořádat tematické workshopy, pravidelná sympózia, interagovat s dalšími společnostmi v Evropě a ve světě, získávat pro obor mladé lidi prostřednictvím účasti na akcích EWRS, pořádání tematických letních škol a podobně. Zároveň bude profesor Soukup členem Boardu společnosti, kterému bude v letech 2022–2023 již jako prezident předsedat.

EWRS je vědeckou společností sdružující odborníky zabývající se zejména biologií, ekologií a regulací plevelů, které jsou považovány za hospodářsky nejvýznamnější škodlivé organismy v agroekosystémech. Jako plevele jsou často označovány i mnohé nežádoucí invazní, alergenní či jedovaté synantropní rostliny. V poslední době jsou studovány i pozitivní role plevelů, především z pohledu biodiverzity a ekosystémových funkcí. EWRS vznikla v roce 1960 jako neformální sdružení odborníků European Weed Research Council (EWRC), postupně se rozrůstala a v roce 1975 byla organizačně změněna na EWRS. V současné době má přibližně 450 členů v Evropě i na jiných kontinentech.  Sdružuje odborníky z vědeckovýzkumné sféry, průmyslu, státních institucí, obchodu, ale i zemědělce a jejím úkolem je podporovat komunikaci a rozvoj oboru. Prostřednictvím nakladatelství Wiley vydává impaktovaný časopis Weed Research. Profesor Soukup vykonával v EWRS v letech 2010–2017 funkci vědeckého sekretáře.       

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.