První zasedání Rady pro komercializaci

Do první výzvy se přihlásilo celkem 15 projektů v zastoupení všech fakult za více jak 24 milionů Kč a hlavní řešitelé před Radou obhajovali své projektové záměry.

Dne 22. listopadu se uskutečnilo první zasedání Rady pro komercializaci k projektu TAČR GAMA. Rada posuzovala kvalitu dílčího projektu dle podmínek programu GAMA, zejména pak komerční potenciál, vhodnost projektu pro ověření aplikovatelnosti výsledku, řešitelský tým a účelnost vynakládání získaných finančních prostředků.

Program GAMA je veřejná soutěž zaměřená na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití. Projekt TAČR GAMA byl na ČZU zahájen v září tohoto roku a potrvá až do konce roku 2019. Celková finanční alokace pro ČZU je 18 655 824 Kč.

Výsledky soutěže budou zveřejněny do konce prosince 2016 po schválení návrhu Rady agenturou TAČR.