Rektor ČZU ocenil vynikající pedagogy

V úvodu tradičního velikonočního koncertu České zemědělské univerzity, který se konal 30. března, rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., spolu s předsedou Akademického senátu ČZU Ing. Zdeňkem Votrubou, Ph.D., předal Ceny rektora za pedagogickou činnost pro rok 2016.

Doc. Ing. Marie Prášilová, CSc., Provozně ekonomická fakulta
Docentka Prášilová je opakovaně velmi pozitivně hodnocena ze strany studentů, které pečlivým a poutavým způsobem seznamuje s jinak náročnou oblastí matematiky a statistiky. V neposlední řadě se intenzivně věnuje podpoře vzdělávání zdravotně znevýhodněných studentů.

Doc. Ing. Josef Sus, CSc., Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Docent Sus garantuje studijní obory Zahradní a krajinářské úpravy a Zahradní tvorba. Významně se podílí na utváření profilu studentů bakalářských oborů přednáškami předmětů Ovocnictví obecné a Základy ekologické produkce ovoce, v magisterském oboru přednáší předmět Ovocnictví speciální.

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc., Technická fakulta
Profesor Legát je znám svým obětavým přístupem ke studentům a přenosu aktuálních výsledků výzkumu v oblasti jakosti a spolehlivosti strojů do výuky. Pan profesor je také dlouhodobě kladně hodnocen absolventy fakulty, kteří se na něj obracejí pro radu, když řeší servisní logistiku, provozuschopnost strojů a kvalitu výroby.

Prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr., Fakulta životního prostředí
Profesor Šálek dokáže ve výuce atraktivní formou reflektovat nová zjištění vycházející z výsledků kvalitního výzkumu. Studenti vysoce hodnotí jeho atraktivní styl výuky, využívání inovativních výukových metod stejně jako jeho osobní příklad.

Doc. Ing. Ivan Kuneš, Ph.D., Fakulta lesnická a dřevařská
Docent Kuneš stál u zrodu kurzu lesní pedagogiky a vytvořil nový studijní předmět Městské lesnictví a lesní pedagogika. Od roku 2015 garantuje předměty Pěstování lesů I a Biologické základy lesního hospodářství. Aktivně se účastní i výuky v anglických oborech FLD.

Ing. Jiří Hejkrlík, Ph.D., Fakulta tropického zemědělství 
Doktor Hejkrlík je garantem několika předmětů magisterského studia zaměřených na ekonomiku zemědělství v rozvojových zemích a mezinárodní rozvoj. Zabývá se zejména zemědělskými institucemi, družstevnictvím a hodnotovými řetězci zemědělských produktů.

PhDr. Mgr. Marie Hanušová, Institut vzdělávání a poradenství
Doktorka Hanušová vyučuje a garantuje předměty psychologie pro učitele, psychologie pro poradce, komunikativní dovednosti, etika učitelství a aplikace sociální psychologie.

Pocta A. Vivaldimu, tak zněl název vystoupení houslového virtuosa Pavla Šporcla. 

 

    

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.