Slavnostní zasedání Vědecké rady ČZU

 

Na veřejném zasedání Vědecké rady ČZU, která se konala 9. května, byly předány diplomy novým docentům ČZU a absolventům doktorských studijních programů, následně byly oceněny mimořádné výsledky vědecké práce.


Diplomy, které přítomným předal rektor prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. C., převzalo sedm nových docentů a 16 absolventů doktorských studijních programů. Zároveň byly na zasedání rady oceněny práce publikované v prestižních vědeckých časopisech.

Novými docenty ČZU se stali:

Doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. (FAPPZ), habilitoval se v oboru Zemědělská chemie, v němž obhájil habilitační práci na téma Biobutanol jako palivo spalovacích motorů.

Doc. Ing. Michal Malý, Ph.D. (PEF), habilitoval se v oboru Odvětvová ekonomika a management, v němž obhájil habilitační práci na téma Sub-sektorová komoditní vertikála masa v České republice.

Doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. (PEF), habilitoval se v oboru Systémové inženýrství, v němž obhájil habilitační práci na téma Sémantický model řízení projektů.

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. (FAPPZ), habilitoval se v oboru Ochrana rostlin, v němž obhájil habilitační práci na téma Integrovaná ochrana proti bejlomorce kapustové (Dasineura brassicae Winn.).

Doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D. (FAPPZ), habilitoval se v oboru Speciální zootechnika, v němž obhájil habilitační práci na téma Utváření jatečných těl prasat a jejich hodnocení.

Doc. Ing. Lukáš Trakal, Ph.D. (FŽP), habilitoval se v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie, v němž obhájil habilitační práci na téma Inovativní přístupy k odstraňování kovů a metaloidů z životního prostředí.

Doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc. (PEF), habilitoval se v oboru Regionální a sociální rozvoj, v němž obhájil habilitační práci na téma Problém krajiny jako společného prostoru přírody a společnosti. Krajina v regionálním rozvoji.


Následně byli oceněni autoři článků ve vědeckých časopisech, které patří mezi nejprestižnější v oblastech, které oslovují. Jedná se o ty časopisy, které se řadí mezi první 4 procenta časopisů uváděných v databázi Web of Knowledge Thompson Reuters podle výše jejich impact faktoru, a to pouze v oblastech, v nichž vychází minimálně 50 takových časopisů. Ocenění prací publikovaných v prestižním periodiku převzali Ing. Miloš Ježek, Ph.D., Ppof. Dr. Mgr. Miroslav Šálek, Mgr. Petr Vít, Ph.D., a prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D.

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.