Špičková zemědělská knihovna spolupracuje s knihovnou ČZU

Knihovna Antonína Švehly, největší česká a třetí největší světová zemědělská knihovna, uzavřela dohodu o spolupráci s knihovnou České zemědělské univerzity.

Zjednodušit uživatelům obou knihoven přístup k oborovým informačním zdrojům, jak tištěným, tak elektronickým má za cíl dohoda o spolupráci mezi Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, jehož součástí je Knihovna Antonína Švehly (KAŠ) a ČZU, resp. s knihovnou, která je součástí Studijního a informačního centra (SIC).

Smyslem dohody je vzájemně podporovat profesní rozvoj obou knihoven, zejména v oblasti knihovnických a informačních služeb, informační podpory uživatelů, informačního vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců.

Studenti a zaměstnanci ČZU a registrovaní čtenáři KAŠ, mezi které patří jak zaměstnanci Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Ministerstva zemědělství, ale také zemědělská odborná veřejnost i studenti jiných univerzit, tak mohou od nového akademického roku využívat služby obou knihoven.

Postačí k tomu registrace v jedné z nich, druhá pak uživatelům poskytuje své služby bez nutnosti registrace a registračního poplatku. Stačí prokázat se platným průkazem dané knihovny. Zájemci tak získají neomezený a bezplatný přístup k neplaceným službám i informačním zdrojům, tištěným i elektronickým.