Svolání akademické obce ČZU 2021

AKADEMICKÝ SENÁT ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE svolává shromáždění Akademické obce ČZU, které se bude konat ve čtvrtek 7. října 2021 od 14:00 hodin v Aule ČZU.

Program shromáždění akademické obce ČZU:

  1. Zahájení
  2. Představení navržených kandidátů na funkci rektora
  3. Diskuze s navrženými kandidáty na funkci rektora
  4. Závěr

V Praze, dne 4. října 2021

Ing. Radim Kotrba, Ph. D.
předseda AS ČZU v. r.

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu