Vědci z ČZU vyvinuli ve spolupráci s MŠMT aplikaci sledující míry studijní úspěšnosti

Tým vědců Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze spustil webovou aplikaci s daty o studijní úspěšnosti, resp. neúspěšnosti na vysokých školách.

Cílem aplikace je poskytnout data, na jejichž základě je možné srovnávat míru úspěšnosti, resp. neúspěšnosti studia mezi jednotlivými vysokými školami a fakultami až na úroveň jednotlivých studijních programů. Výsledky je tak možné využít vedením fakult jako podklady k řízení studijních programů či vedením univerzit pro řízení kvality vzdělávání. Aplikace je použitelná také k tomu, aby ulehčila a sjednotila vykazování míry studijní neúspěšnosti napříč českými vysokými školami.
Ve srovnatelné podobě nebyla data o studijní úspěšnosti, respektive neúspěšnosti doposud publikována.
Webová aplikace zpřístupňuje data o studijní úspěšnosti/neúspěšnosti na veřejných i soukromých vysokých školách a zaměřuje se na dva ukazatele. Jednak na tzv. kohortní míru neúspěšnosti vázanou na rok zápisu. Ta monitoruje ukončování jednotlivých studií v jednotlivých letech po zápisu. Výpočet tak vyhodnocuje úspěšnosti každého studia zvlášť, nikoliv úspěšnost studenta jako fyzické osoby (řada studentů se totiž zapisuje, potažmo studuje více oborů najednou). Ukazatel je tedy využitelný pro porovnání míry studijní neúspěšnosti mezi studijními programy a mezi školami, případně i fakultami.
Druhým ukazatelem je kohortní míra úspěšnosti vázaná na první vstup do systému, která naopak sleduje studenta jako fyzickou osobu a jeho dosažené, či nedosažené vzdělání. Výpočet tak nezohledňuje to, zdali v sledovaném období student neúspěšně ukončil původní studium a začal studovat v jiném.
Aplikace je provozovaná ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které se zavázalo každoročně aplikaci aktualizovat.

Aplikace je přístupná na webu: dropout.pef.czu.cz.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.