Vynikající absolventi ČZU obdrželi Ceny ministra životního prostředí

Jménem ministra životního prostředí Richarda Brabce předal dne 22. června v aule České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) první náměstek MŽP Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ceny za vynikající diplomové práce s přínosem pro životní prostředí.

 

Cenu získali:

Ing. Lenka Plšková (Provozně ekonomická fakulta) za diplomovou práci nazvanou Hodnocení potenciálu krkonošských středisek pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu;
Ing. Patricie Čechová (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů) s názvem Vývoj obchodování s částmi těl nosorožce tuponosého Ceratotherium simum a nosorožce dvourohého Diceros bicornis s bližším zaměřením na oblast JAR;
Ing. Václav Bučinský (Technická fakulta) za diplomovou práci zaměřenou na tepelně-emisní vlastnosti energetického kompostu pro malé spalovací zařízení;
Ing. Václav Vokatý (Fakulta lesnická a dřevařská) za diplomovou práci, která experimentálně zkoumala mechanické vlastnosti lamelového materiálu;
Ing. Seth William Donrowich (Fakulta životního prostředí) za diplomovou práci, která se zabývá studiem sladkovodních mlžů, kteří mají zásadní význam pro funkci a stabilitu vodních ekosystémů a jsou celosvětově velmi ohroženou skupinou organismů;
a Ing. Kristýna Kovaříková (Fakulta tropického zemědělství) za diplomovou práci, jejímž hlavním cílem bylo srovnání aktivity netopýrů v prostředích s odlišným zastoupením lidských sídel.

Cena ministra životního prostředí Richarda Brabce byla letos udělena počtvrté, je udílena pouze na ČZU, a to maximálně jednomu absolventovi z každé fakulty. Hlavním kritériem výběru je přínos diplomové práce pro ochranu životního prostředí. Dalším důležitým kritériem je vědecká hodnota a formální stránka práce. Návrhy diplomových prací pro udělení Ceny ministra Richarda Brabce předkladá MŽP vedení jednotlivých fakult prostřednictvím rektorátu ČZU. Součástí Ceny ministra je finanční ocenění, které činí 15 000 Kč pro každého z oceněných absolventů.

„Ceny ministra životního prostředí jsou pro naše absolventy prestižní záležitostí. Jsou dokladem, že péče o životní prostředí a rozvoj venkova není jen obsahem určitých předmětů, ale integrální součástí přístupu České zemědělské univerzity,“ říká rektor ČZU prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

 

   

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.