Výsledek jednání Etické komise ČZU k Testovacímu centru PEF

Ve středu 6. prosince 2023 zasedla Etická komise ČZU, která se zabývala situací v testovacím centru, v němž jsou pravidla kontrol nastavena tak, aby nedocházelo k podvodnému jednání při využití nepovolené elektroniky během testů. Již druhého jednání Etické komise ČZU v této věci se účastnily studentky, které vznesly podnět médiím, dále zástupci  vedení ČZU a vedení Provozně ekonomické fakulty. Zasedání se zúčastnily studentky, které o to projevily zájem a jednání se mohly účastnit.

Na základě jednání se zástupci vedení univerzity, vedení Provozně ekonomické fakulty  a představitelkami studentek, došlo k jednoznačné vzájemné shodě na následujících čtyřech bodech:  

  • Etická komise konstatuje, že je nezbytné nadále dodržovat opatření zabraňující možným podvodům při ověřování znalostí studujících a takto trvale chránit poctivé studující.   
  • Etická komise odmítá bulvarizující formu mediální  prezentace  událostí v testovacím centru Provozně ekonomické fakulty ČZU. Etická komise konstatuje, že podstatou problémů je nedorozumění a rozdílná interpretace současných pravidel.  
  • Etická komise požaduje vznik pracovní skupiny složené z vyučujících a studujících, která společně dále upřesní pravidla využívání testovacího centra Provozně ekonomické fakulty ČZU. Následně bude posílena informovanost studujících a vyučujících i obsluhujícího personálu o těchto pravidlech.  
  • Etická komise konstatuje, že podstatné v celé situaci je zajistit důstojnost všech osob – studujících, vyučujících i celé univerzity jako kolektivní osoby.   

 „Při respektování autonomie fakult je cílem vedení ČZU bránit důstojnost studentů i zaměstnanců a současně minimalizovat stále sofistikovanější podvodná jednání při skládání zápočtů a zkoušek,“ uvádí rektor ČZU prof. Petr Sklenička, který byl na dnešním zasedání Etické komise ČZU přítomen.

Na základě dílčích závěrů Etické komise ČZU bude ustanovena a svolána pracovní skupina, jejímž úkolem bude dát do souladu Nařízení děkana „Provozní řád testovacího centra PEF“ s Pokyny pro službu konající pracovníky v TC. Členy skupiny budou pedagogové, studenti a pracovníci Testovacího centra. Budou upřesněna pravidla vstupu, ustanoveny normy komunikace mezi obsluhou a studenty a stanoven způsob osvěty pro používání centra (prezentace ve vybraných předmětech, video návody, instrukce na co si dát pozor apod.),“ dodává další účastník  zasedání doc. Tomáš Šubrt, děkan Provozně ekonomické fakulty. 

Etická komise následně připraví závěrečné stanovisko po jednáních s dalšími zúčastněnými stranami.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.