Vyšlo nové číslo univerzitního zpravodaje

První číslo letošního ročníku časopisu Živá univerzita opustilo tiskárnu a rozlétlo se po univerzitě.

V novém vydání se čtenáři dozvědí mnoho zajímavého ze života ČZU. Představí se jim nové vedení univerzity, v rozhovorech s rektorem a děkany zjistí, co je jejich prioritami a s jakými plány vstupují do nových funkcí. Mezi novými i probíhajícími projekty se na stránkách zpravodaje prezentuje například SpinOffer, univerzitní crowdfunding na ČZU. Čtenáři se také seznámí s podrobnostmi účasti Fakulty tropického zemědělství na projektu PISAI v Thajsku či s dalším průběhem projektu zaměřeným na průzkum pramenů v česko-německém příhraničí s názvem Prameny spojují krajiny a státy, na kterém se podílí Fakulta životního prostředí. Rubrika Zahraničí protentokrát nabídne podrobnosti o práci týmu z Katedry geoenvironmentálních věd Fakulty životního prostředí na projektu ISOFIN či aktuální aktivity spolku Derbianus Conservation  v Senegalu. Prostřednictvím textů a fotografií čtenáři nahlédnou do atmosféry akcí a událostí, které se na půdě ČZU v posledních měsících udály, jako byl Veletrh pracovních příležitostí ČZU, Dny otevřených dveří, Slavnostní inaugurace rektora, konference Zemědělské stavby a technologie a mnoho dalšího.

Přejeme příjemné čtení.

Živá univerzita 1/2018