Významná univerzita udělila rektorovi ČZU čestný doktorát

Rakouská Universität für Bodenkultur (BOKU) Wien udělila prof. Ing. Jiřímu Balíkovi, CSc., dr. h. c., titul doctor honoris causa „za zásluhy a výbornou spolupráci při řešení vědeckých projektů“.

Slavnostní akademické shromáždění se konalo 23. listopadu 2017 v historické aule BOKU Vídeň. V úvodu rektor prof. Dr. Ing. Martin Gerzabek, dr. h. c., vyzdvihl přínos tzv. life sciences v celosvětovém úsilí o odstranění hladu a nedostatku pitné vody, a také v hledání dlouhodobě udržitelných zemědělských postupů, které by zajistily dostatek zdravé výživy a nezatěžovaly životní prostředí. „Ve všech těchto oblastech je nutný holistický přístup, který není možný bez efektivní mezinárodní spolupráce,“ podtrhl rektor Martin Gerzabek.

Během akademického setkání, symbolicky zarámovaného akademickou hymnou Gaudeamus igitur a v závěru evropskou hymnou, rektor vyzdvihl čtyři osobnosti, které se osobně a dlouhodobě zasazovaly o spolupráci: Dr. Simona B. Heatha ze Skotska, Dipl. Ing. Gergharda Mannsbergera z Německa, prof. Jiřího Balíka a prof. Dr. Doru Pamfila z Rumunska. Poslední dva obdrželi čestný titul doctor honoris causa.

V laudatiu profesoru Jiřímu Balíkovi prof. Dr. Phil. Sophie Zechmeister-Boltenstern ocenila především společné vědecko-výzkumné projekty, které na české straně vedl prof. Balík, a dále také zájem na dlouhodobé strategické spolupráci, která se díky němu po roce 2010 rozvinula mezi oběma univerzitami. Připomněla též spolupráci v rámci Euroleague for Life Sciences (ELLS), v Asociaci evropských univerzit zaměřených na tzv. life sciences (ICA) a její sekce pro střední a jihovýchodní Evropu (CASEE), a také v rámci Dunajské konference rektorů (DRC), kde prof. Balík zastával po dobu dvou let funkci prezidenta a 4 roky viceprezidenta.

Prof. Jiří Balík ve svém vystoupení promluvil o milnících vzájemné spolupráce (jednak na úrovni Katedry agroenvironmentální chemie a výživy rostlin Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU, tak i na celouniverzitní úrovni) a také o osobních setkáních, bez nichž by se nikdy tak intenzivní vzájemné kontakty nevytvořily. V závěru své řeči pak poděkoval za přijetí do akademické obce starobylé vídeňské univerzity a připomněl, že vzájemné vztahy obou univerzit se odvíjejí už od dob založení ČZU, neboť první děkan zemědělského odboru prof. Julius Stoklasa vystudoval právě Universität für Bodenkultur ve Vídni.  Čestný doktorát prof. Jiří Balíka z této univerzity je již jeho třetím čestným doktorátem.

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.