Úspěšní žadatelé o projekty GA ČR v roce 2021

Seznam úspěšných žadatelů o projekty GA ČR

Standartní projekty

RNDr. Tereza Zádorová, Ph.D. (FAPPZ)
Pedogeneze koluviálních půd: multidisciplinární přístup v modelování dynamiky vývoje v prostředí půda – krajina
Rozpočet: 5 011 000 Kč
Doba řešení: 2021 – 2022

prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr. (FŽP) – v roli spoluřešitele
Vliv prostředí na vzestup a pád nejstarších rostlinných společenstev, která osídlila silurské vulkanické ostrovy Pražské pánve (Česká republika)
Rozpočet: 2 993 000 Kč
Doba řešení: 2021 – 2023

prof. Ing. Miroslav Svoboda, Ph.D. (FLD)
Dynamika primárních lesů: analýza faktorů ovlivňujících biomasu a indikátory biodiverzity
Rozpočet: 7 970 000 Kč
Doba řešení: 2021 – 2024 

prof. Ing. Eva Vlková, Ph.D. (FAPPZ)
Definovaná minimální mikrobiota v ochraně proti potravinovému patogenu Salmonella enterica
Rozpočet: 4 377 000 Kč
Doba řešení: 2021 – 2024

Mezinárodní projekty

prof. RNDr. Michael Komárek, Ph.D. (FŽP)
Porovnání účinnosti inovativních nanosorbentů pro kovy a metaloidy v půdách kontaminovaných hutní činností: Geochemický a ekotoxikologický přístup
Rozpočet: 6 816 000 Kč
Doba řešení: 2021 – 2023

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu