Úspěšní žadatelé o projekty NAZV pro rok 2022

Úspěšní žadatelé o projekty NAZV pro rok 2022

doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (TF)
Autonomní systémy jako nástroje integrované produkce zeleniny
Rozpočet: 7 872 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025

Ing. Mgr. Lukáš Pacek, Ph.D. (FAPPZ)
Taxonomie - klasifikační systém hodnocení udržitelnosti zemědělství
Rozpočet: 4 604 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025

doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. (FLD)
Technická doporučení pro hospodaření s vodou v rámci lesní dopravní sítě
Rozpočet: 9 000 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

prof. Ing. Jiřina Száková, CSc. (FAPPZ)
Implementace agronomických selenizačních postupů při výrobě mléka a mléčných výrobků jako funkčních potravin
Rozpočet: 10 000 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 202 

doc. Ing. Luděk Stádník, Ph.D. (FAPPZ)
Optimalizace řízení individuální reprodukční výkonnosti dojeného skotu
Rozpočet: 4 804 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025 

Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (FAPPZ)
Integrovaná ochrana vůči přenašečům virových chorob v sadbových bramborách a dalších plodinách
Rozpočet: 3 200 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025 

doc. Mgr. Jitka Kumhálová, Ph.D. (TF)
Volně dostupné družicové snímky v mikrovlnné části spektra jako zdroj informací pro optimalizaci rostlinné výroby
Rozpočet: 3 320 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025

Spoluřešitelské projekty

prof. Dr. Ing. Luboš Borůvka (FAPPZ)
Změny v lesních půdách po kalamitní težbě - vliv odlesnění na sekvestraci uhlíku, bilanci živin a mobilitu rizikových prvků
Rozpočet: 3 598 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Ing. Jan Petrů (FŽP)
Podmínky pěstování kukuřice seté na silně erozně ohrožené půdě
Rozpočet: 3 577 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Ing. Josef Slaboch, Ph.D. (PEF)
Implementace inovací BPEJ do systému státní správy
Rozpočet: 4 502 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc. (FLD)
Potenciál geograficky nepůvodních druhů dřevin v lesním hospodářství ČR
Rozpočet: 3 000 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Ing. Roman Dudík, Ph.D.  (FLD)
Komplexní vyhodnocení plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa u porostů přípravných dřevin
Rozpočet: 2 400 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Ing. Petr Dvořák, Ph.D.  (FAPPZ)
Analýza a úpravy aplikačních schémat kompostů směřujících k posílení systému ochrany půdy v rámci stabilizace produkční schopnosti
Rozpočet: 2 437 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Ing. Ivan Bahelka  (FAPPZ)
Nové metody klasifikace JUT prasat
Rozpočet: 4 487 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Ing. Petr Sedlák, Ph.D. (FAPPZ)
Alternativní postupy ochrany brambor proti chorobám a škůdcům minimalizující negativní vliv na životní prostředí
Rozpočet: 3 200 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025

doc. Ing. Kateřina Berchová, Ph.D. (FŽP)
Identifikace přeživších jedinců lesních dřevin na kalamitních plochách, jejich záchrana a výzkum jejich rezistence
Rozpočet: 746 700 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc. (FAPPZ)
Intenzifikace ekologické produkce leguminóz prostřednictvím biologických prostředků s cílem zlepšení jejich zdravotního stavu

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.