Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR pro rok 2022

Úspěšní žadatelé o projekty TA ČR pro rok 2022

THÉTA, 4. veřejná soutěž

Ing. Radek Roub, Ph.D. (FŽP)
Stanovení hydroenergetického potenciálu aplikace „Pico-Hydropower“ v současných i predikovaných klimatických podmínkách ČR
Rozpočet: 4 505 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025

Spoluřešitelský projekt

doc. Ing. Vladimír Hönig, Ph.D. et Ph.D. (FAPPZ)
Studium dostupnosti odpadní hmoty UCO pro její efektivní zpracování na zdroj energie
Rozpočet: 4 924 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

TREND 4. veřejná soutěž

Spoluřešitelský projekt

doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. (FAPPZ)
Zvýšení rentability pěstování řepy cukrové v kontextu zvýšeného výskytu virových žloutenek a trvale udržitelného snižování podílu pesticidů v EU
Rozpočet: 3 600 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025

DELTA 2, 3. veřejná soutěž

Spoluřešitelský projekt

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc. (FŽP)
Integrované ekologické zemědělství a zelená infrastruktura směrem k inteligentnímu a odpovědnému řízení zdrojů: souvislost Hydrosféra-Pedosféra
Rozpočet: 3 535 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Prostředí pro život 5. veřejná soutěž

doc. RNDr. Markéta Marečková, Ph.D. (FAPPZ)
Biodiverzita půdy: ochrana společenstev na úroveň druhů
Rozpočet: 9 675 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Ing. Michal Knapp, Ph.D. (FŽP)
Dlouhověké biopásy pro efektivní podporu biodiverzity v zemědělské krajině
Rozpočet: 6 603 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

Spoluřešitelský projekt

prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D. (FŽP)
Zavedení nových metodických postupů v ochraně půdy před erozí
Rozpočet: 1 000 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2023 

doc. Ing. Jaroslav Vadlejch, Ph.D. (FAPPZ)
Šíření invazních druhů parazitů a drtivé dopady na biologickou rozmanitost původních druhů přežvýkavců
Rozpočet: 2 792 500 Kč
Doba řešení: 2022 – 2025 

Ing. Jan Douda, Ph.D. (FŽP)
Identifikace rizikových změn struktury a diverzity mokřadních olšin a olšových luhů v důsledku invaze plísní olšovou (Phytophtora alni) a stanovení perspektivy vývoje společenstev
Rozpočet: 3 023 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024 

doc. Ing. Petr Novák, Ph.D. (TF)
Výzkum kombinace biopásů s vertikálními agrivoltaickými systémy jako součásti agroenvironmentálně-klimatických opatření vedoucích k podpoře biodiverzity
Rozpočet: 500 000 Kč
Doba řešení: 2022 – 2024

 

Další články v rubrice

English ☰ Menu

Na webových prezentacích České zemědělské univerzity v Praze (pod doménou czu.cz) používáme soubory cookies. Tyto soubory nám poskytují možnosti, jak lépe poskytovat služby a dále nám pomáhají analyzovat výkon webu. Informace o tom, jak naše weby používáte, můžeme sdílet se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. V nastavení si můžete následně vybrat, které cookies můžeme používat. Svůj udělený souhlas, můžete kdykoliv změnit či odvolat.