Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů...

Využití vyspělých technologií a čichových schopností psů pro zvýšení efektivity vyhledávání pohřešovaných osob v terénu

Řešitel: Ing. Helena Chaloupková, Ph.D. (FAPPZ)
Rozpočet: 9,956 mil. Kč
Doba řešení: 2017 - 2020
Poskytovatel: MVČR

Hlavním cílem projektu je urychlení a zefektivnění rozhodovacích a řídících postupů pro rychlé zahájení a provádění pátracích akcí pomocí nově vyvinutého softwaru spolupracující s komunikační a navigační technikou přímo v terénu a jejich následnou dokumentaci a statistickou analýzu. Dalším úkolem je pak umožnit moderní přípravu kynologických pátracích týmů podle výzkumu vlivu způsobu práce týmu na únavu, vyčerpání a stres psů a tím zajistit jejich spolehlivost při pátrání.