ELLS Studentská vědecká konference 2018

Ze strany organizačního týmu ELLS Scientific Student Conference přišla informace, že je posunut deadline pro zasílání abstraktů na 30. červen 2018. Pokud jste student ČZU, který se hlásí na doktorské studium, nebo jste absolvující bakalář, který se hlásí na navazující magisterské studium, je nejvyšší čas zaslat váš abstrakt na adresu https://www.wur.nl/en/About-Wageningen/SC/Topics/Internationalisation/Euroleague-for-Life-Sciences/ELLS-Scientific-Student-Conference-2018/Abstracts.htm .

Účastníci konference mohou prezentovat formou posteru či formou klasické ústní prezentace svoji bakalářskou nebo diplomovou práci. Obecné pravidlo říká, že účastníci mohou být nanejvýš studenty 1. ročníku doktorského studia. ČZU hradí účastníkům ze strany studentů náklady na ubytování a organizuje společnou dopravu.

Další informace jsou dostupné na: https://www.wur.nl/en/About-Wageningen/SC/Topics/Internationalisation/Euroleague-for-Life-Sciences/ELLS-Scientific-Student-Conference-2018.htm

Další články v rubrice

English ☰ Menu