ELLS Studentská vědecká konference 2018

Studentská vědecká konference se koná 9 a 10 listopadu 2018 v areálu Wageningen University v Holandsku. Vybraní studenti ze 7 členských univerzit ELLS (viz. www.euroleague-study.org) , k nimž patří i ČZU, se každoročně v listopadu setkávají na jedné z členských univerzit, aby prezentovali své bakalářské, diplomové a doktorské práce (pouze 1. ročníky doktorských studií), formou ústních prezentací, nebo posterů. Konference se zůčastní až 300 studentů.

Od 09.04.2018 mají studenti ČZU možnost se zaregistrovat a zaslat abstrakty své práce (pouze v angličtině). Pokud máte zájem prezentovat na studentské konferenci ELLS, formou posteru, nebo formou ústní prezentace PPT, konzultujte s vedoucím vaší práce. Nejlepší prezentace jsou ohodnoceny finanční částkou 100 - 500 EUR. Více informací na www.wur.eu/ells2018.

Logistika výjezdu na studenstkou vědeckou konferenci: vybraní studenti obdrží jednorázové stipendium, které pokryje výdaje za ubytování a na cestu (pokud se nepojede univerzitním autobusem).

Kontaktní osoba ELLS SSC na ČZU: Jaromír Němec, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů ČZU nemecjaromir@rektorat.czu.cz

Další články v rubrice

English ☰ Menu