Letní škola na SeoulTech-Korea

The STISS Program provides chances for students to learn basic Korean Language, experience more about Korea and to interact with students from different countries, while they get to know about our university. To strengthen the relationship with our partner universities, all expenses except airfare will be covered by SeoulTech.

Pokyny pro eventuální zájemce:

1. Letní škola na Seoul Tech University trvá 2 týdny (stipendium ČZU pro účastníky LŠ v Asii v tomto případě nelze udělit, jelikož podmínkou pro udělení stipendia je účast na letní škole po dobu 31 dní)

2. Studenti neplatí vložné ani ubytování. Pouze platí zpáteční letenku a zdravotní pojištění z VLASTNÍCH ZDROJŮ

3. Přihlášku na LŠ (v souboru ke stažení) pošlete na adresu nemecjaromir@rektorat.czu.cz nejpozději do čtvrtka 02.05.2019

4. Zájemci o tuto letní školu budou nominování rektorátem ČZU do 10.05.2019, poté co proběhne výběrové řízení

Soubory ke stažení

Další články v rubrice

English ☰ Menu